ข้อตกลงการรักษาความลับสำหรับข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะ

This page is a translated version of the page Confidentiality agreement for nonpublic information and the translation is 95% complete.
อยากช่วยแปลหรือ? แปลข้อความที่ขาดหายไป

ข้อตกลงสำหรับการปกปิดความลับ – ข้อมูลอันไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

คุณให้บริการและการสนับสนุนที่สำคัญและมีคุณค่าต่อขบวนการวิกิมีเดียและความสำเร็จของโครงการของเรานั้นขึ้นอยู่กับสมาชิกชุมชนวิกิมีเดียที่ได้รับอนุญาตเช่นคุณ ในทางกลับกันคุณอาจได้รับความไว้วางใจด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะรวมถึงข้อมูลผู้ใช้บุคคล ข้อตกลงนี้ระหว่างคุณและมูลนิธิวิกิมีเดียสะท้อนถึงความมุ่งมั่นซึ่งกันและกันของเราในการปกป้องข้อมูลนั้น โดยการลงนามและส่งเอกสารนี้แบบดิจิทัล คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย X ปีและรับทราบว่าคุณได้ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงการรักษาความลับนี้ซึ่งอยู่ระหว่างคุณและมูลนิธิวิกิมีเดีย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ไดข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนคือข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลผู้ใช้ส่วนตัวซึ่งคุณได้รับจากการใช้เครื่องมือที่ให้แก่คุณในฐานะสมาชิกชุมชนวิกิมีเดียที่ได้รับอนุญาตหรือจากสมาชิกอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนรวมถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่กำหนดโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของวิกิมีเดีย ที่อยู่ IP และข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ผู้ใช้นั้นได้เผยแพร่สู่สาธารณะในโครงการ

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นสาธารณะ

Nonpublic personal data does not include any information which (a) was publicly available at the time of disclosure; (b) became publicly available after disclosure without breach of this policy by you; (c) was in your possession before disclosure, as evidenced by your written records, and was not part of an earlier confidential provision of a Wikimedia policy; or (d) is required by law to be disclosed by you, but you promise to give WMF prompt notice of such legal requirement and comply with any protective order imposed on such disclosure.

สมาชิกชุมชนที่ได้รับอนุญาต สมาชิกชุมชนที่ได้รับอนุญาตคือผู้ใช้ Wikimedia ที่ได้รับความไว้วางใจผ่านกระบวนการชุมชนหรือมูลนิธิที่ถูกต้องด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมโดย นโยบายความเป็นส่วนตัวของวิกิมีเดีย ซึ่งรวมถึงสมาชิกชุมชนที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือใด ๆ ที่อนุญาตให้พวกเขาดูข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นหรือสมาชิกสาธารณะสมาชิกชุมชนที่มีความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกลบออกจากมุมมองของผู้ดูแลระบบ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ สมาชิกชุมชนวิกิมีเดียที่ได้รับอนุญาตอาจรวมถึงผู้ดูแลตรวจสอบผู้พัฒนาอาสาสมัครและบทบาทอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตที่คล้ายกัน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สาธารณะ คุณตกลงที่จะ

 • ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว; การเข้าถึงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ; และนโยบายชุมชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะSpecial:MyLanguage/Access to nonpublic personal data policy
 • หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะให้กับทุกคนยกเว้นที่ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบาย
 • ปกป้องบัญชีของคุณจากการเข้าถึงและใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • มีส่วนร่วมในการเข้าถึง ผู้ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพียง แต่เป็นความจำเป็นและได้รับอนุญาตในบทบาทของคุณเป็นผู้มีอำนาจสมาชิกประชาคมวิกิมีเดีย และ
 • อีเมล check-disclosure(_AT_)wikimedia.org การเปิดเผย อีเมลอธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สาธารณะที่คุณต้องการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเช่นการบังคับใช้กฎหมายอย่างน้อย 10 วันก่อนวันที่คุณจะเปิดเผยข้อมูล

การละเมิด คุณตกลงว่าในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้รวมถึงการเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไม่เหมาะสม:

 • คุณจะแจ้งให้มูลนิธิวิกิมีเดียของการละเมิดทันที
 • คุณจะลบหรือทำลายข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในครอบครองและการควบคุมของคุณ หากได้รับคำสั่งจากมูลนิธิวิกิมีเดีย
 • การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอาจถูกยกเลิก และ
 • มูลนิธิวิกิมีเดียอาจดำเนินการเยียวยาทางกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงการบรรเทาทุกข์ทางกฎหมายหรือความเสียหายทางการเงินในกรณีที่เจตนาโดยเจตนา

ข้อกำหนดอื่น ๆ คุณตกลงด้วยว่า:

 • ข้อตกลงนี้ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์การจ้างงานตัวแทนหุ้นส่วนหรือกิจการร่วมค้าระหว่างคุณและมูลนิธิวิกิมีเดีย
 • คุณไม่อาจโอนหรือมอบหมายสิทธิหรือหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้
 • คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับวิธีที่คุณเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และการทำกิจกรรมหรือบัญชีของคุณอาจถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อื่น ๆ หรือมูลนิธิวิกิมีเดีย และ
 • กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียและสหรัฐอเมริกาจะมีผลบังคับข้อตกลงนี้ (โดยไม่มีการอ้างอิงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย)

อิเตอร์เฟซ

ด้วยการพิมพ์ชื่อของคุณด้านล่างคลิกที่กล่องกาเครื่องหมายและคลิกปุ่ม “ลงนามเอกสาร” ("Sign Document") ด้านล่าง คุณยอมรับว่าคุณได้ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงการรักษาความลับนี้ระหว่างคุณและมูลนิธิวิกิมีเดีย เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้อง:

(1) เก็บข้อมูลไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงรักษาความลับนี้เป็นความลับ
(2) แจ้งมูลนิธิวิกิมีเดียหากข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เช่นการบังคับใช้กฎหมาย และ
(3) สอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของวิกิมีเดีย และ นโยบายการเข้าถึงข้อมูลไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และ
(4) ให้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องกับมูลนิธิวิกิมีเดีย เชื่อมโยงกับบัญชีตามที่คุณมีหรือกำลังจะขอสิทธิในการเข้าถึง

Miscellaneous text for translation purposes

ด้วยการพิมพ์ชื่อของคุณด้านล่างคลิกที่กล่องกาเครื่องหมายและคลิกปุ่ม “ลงนามเอกสาร” ("Sign Document") ด้านล่าง คุณยอมรับว่าคุณได้ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงการรักษาความลับนี้ระหว่างคุณและมูลนิธิวิกิมีเดีย เช่นเดียวกับ ข้อตกลงการรักษาความลับ OTRS เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้อง:

ข้อตกลงการปกปิดความลับสำหรับข้อมูลที่ไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั่วไป

ข้อตกลงการปกปิดความลับสำหรับข้อมูลที่ไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะของผู้ใช้ OTRS

ส่ง

หน้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว