ਗ਼ੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤਪੁਣੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ

This page is a translated version of the page Confidentiality agreement for nonpublic information and the translation is 20% complete.
Outdated translations are marked like this.
ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ

ਗੁਪਤਪੁਣੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ - ਗ਼ੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

You provide critical and valuable services and support to the Wikimedia movement, and the success of our projects depends on authorized Wikimedia community members like you. In return, you may be entrusted with confidential nonpublic personal data, including private user information. This agreement between you and the Wikimedia Foundation reflects our mutual commitment to protecting that information. By digitally signing and submitting this document you certify that you are at least X years of age and acknowledge that you have reviewed and agree to this confidentiality agreement, which is between you and the Wikimedia Foundation.

ਗ਼ੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।

Nonpublic personal data is private information, including private user information, which you receive either through the use of tools provided to you as an authorized Wikimedia community member or from other such members. Nonpublic personal data includes "personal information" as defined by the Wikimedia Privacy Policy, IP addresses, and other personally identifying information that are not otherwise publicly available. It does not include information about a user that that user has made public on the Wikimedia projects.

Exceptions to nonpublic personal data.

Nonpublic personal data does not include any information which (a) was publicly available at the time of disclosure; (b) became publicly available after disclosure without breach of this policy by you; (c) was in your possession before disclosure, as evidenced by your written records, and was not part of an earlier confidential provision of a Wikimedia policy; or (d) is required by law to be disclosed by you, but you promise to give WMF prompt notice of such legal requirement and comply with any protective order imposed on such disclosure.

Authorized community members.

Authorized community members are Wikimedia users who are entrusted, through a valid community- or foundation-run process, with information covered by the Wikimedia Privacy Policy. This includes community members with access to any tool that permits them to view nonpublic information about other users or members of the public, community members with the ability to access content or user information which has been removed from administrator view, and volunteer developers with access to nonpublic personal data. Authorized Wikimedia community members may include, for example, oversighters, checkusers, volunteer developers, and other similar authorized roles.

ਗ਼ੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ:

 • Comply with the Privacy Policy; the Access to nonpublic personal data Policy; and any other applicable and nonconflicting community policy relating to nonpublic information;
 • Refrain from disclosing nonpublic personal data to anyone, except as permitted under those policies;
 • Reasonably safeguard your account against unauthorized access and use;
 • Engage in the access, use, and disclosure of nonpublic personal data only as needed and allowed in your role as an authorized Wikimedia community member; and
 • Email check-disclosure(_AT_)wikimedia.org an explanation of the nonpublic personal data you wish to disclose to outside parties such as law enforcement at least 10 days prior to the date of your anticipated disclosure.

ਉਲੰਘਣਾ।

ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੇ:

 • ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓਗੇ;
 • ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿਓਗੇ;
 • ਗ਼ੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
 • The Wikimedia Foundation may pursue available legal remedies, including injunctive relief or, in the case of willful intent, monetary damages.

ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ:

 • ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆੜ੍ਹਤ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।
 • You may not transfer or assign your rights or obligations under this agreement;
 • You are solely responsible for how you access and use nonpublic personal data, and your activity or account may be reviewed by other authorized users or the Wikimedia Foundation; and
 • The laws of the State of California and the United States of America will govern this agreement (without reference to conflict of laws principles).

Interface

By typing your name below, clicking the check box, and clicking the “Sign Document” ("Sign Document") button below, you acknowledge that you have reviewed and agree to this confidentiality agreement between you and the Wikimedia Foundation. Among other things, you must:

(1) Keep nonpublic personal data, as defined in this confidentiality agreement, confidential;
(2) Obtain prior written approval from the Wikimedia Foundation if you determine such information should be disclosed to any outside parties, such as law enforcement;
(3) Comply with the Wikimedia Privacy Policy and the Access to nonpublic personal data Policy; and
(4) Provide to the Wikimedia Foundation a valid email address linked to the account under which you have or are applying for access rights.

Miscellaneous text for translation purposes

By typing your name below, clicking the check box, and clicking the “Sign Document” ("Sign Document") button below, you acknowledge that you have reviewed and agree both to this confidentiality agreement between you and the Wikimedia Foundation as well as the VRT confidentiality agreement. Among other things, you must:

General Confidentiality Agreement - Nonpublic personal data

VRTS Users Confidentiality Agreement - Nonpublic personal data

Submit

Privacy-related pages