ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಒಪ್ಪಂದ

This page is a translated version of the page Confidentiality agreement for nonpublic information and the translation is 34% complete.
Outdated translations are marked like this.
ಭಾಷಾ0ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಾ?ಪುಟ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಸ0ದೇಶಗಳನ್ನು ಭಾಷಾ0ತರಿಸಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಒಪ್ಪಂದ - ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ

ನೀವು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಗೆ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಜಯ ನಿಮ್ಮಂತಹ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಉಪಯೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಜು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ ೧೦ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮಧ್ಯೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಉಪಯೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೊಂದೀಕ್ರತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ (ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದನ್ವಯ https://meta.wikimedia.org/wiki/wmf:Privacy_policy%23Definitions), ಐ.ಪಿ. ವಿಳಾಸ, ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Exceptions to nonpublic personal data.

Nonpublic personal data does not include any information which (a) was publicly available at the time of disclosure; (b) became publicly available after disclosure without breach of this policy by you; (c) was in your possession before disclosure, as evidenced by your written records, and was not part of an earlier confidential provision of a Wikimedia policy; or (d) is required by law to be disclosed by you, but you promise to give WMF prompt notice of such legal requirement and comply with any protective order imposed on such disclosure.

ನೋಂದೀಕ್ರತ ಸಮುದಾಯ ಸದಸ್ಯರು

Authorized community members are Wikimedia users who are entrusted, through a valid community- or foundation-run process, with information covered by the Wikimedia Privacy Policy. This includes community members with access to any tool that permits them to view nonpublic information about other users or members of the public, community members with the ability to access content or user information which has been removed from administrator view, and volunteer developers with access to nonpublic personal data. Authorized Wikimedia community members may include, for example, oversighters, checkusers, volunteer developers, and other similar authorized roles.

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಿರಿ:

 • Comply with the Privacy Policy; the Access to nonpublic personal data Policy; and any other applicable and nonconflicting community policy relating to nonpublic information;
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.
 • ಅನಧೀಕ್ರತ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಿರಿ.
 • Engage in the access, use, and disclosure of nonpublic personal data only as needed and allowed in your role as an authorized Wikimedia community member; and
 • Email check-disclosure(_AT_)wikimedia.org an explanation of the nonpublic personal data you wish to disclose to outside parties such as law enforcement at least 10 days prior to the date of your anticipated disclosure.

ಉಲ್ಲಂಘನೆ

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲುಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಿ:

 • ನೀವು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾಗೆ ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸುವಿರಿ;
 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾದ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಅಥವಾ ಅಳಿಸುವಿರಿ;
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು; ಹಾಗು
 • The Wikimedia Foundation may pursue available legal remedies, including injunctive relief or, in the case of willful intent, monetary damages.

ಇತರೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುವಿರಿ:

 • This agreement does not create an employment, agency, partnership, or joint venture relationship between you and the Wikimedia Foundation;
 • You may not transfer or assign your rights or obligations under this agreement;
 • You are solely responsible for how you access and use nonpublic personal data, and your activity or account may be reviewed by other authorized users or the Wikimedia Foundation; and
 • The laws of the State of California and the United States of America will govern this agreement (without reference to conflict of laws principles).

Interface

By typing your name below, clicking the check box, and clicking the “Sign Document” ("Sign Document") button below, you acknowledge that you have reviewed and agree to this confidentiality agreement between you and the Wikimedia Foundation. Among other things, you must:

(1) Keep nonpublic personal data, as defined in this confidentiality agreement, confidential;
(2) Obtain prior written approval from the Wikimedia Foundation if you determine such information should be disclosed to any outside parties, such as law enforcement;
(3) Comply with the Wikimedia Privacy Policy and the Access to nonpublic personal data Policy; and
(4) Provide to the Wikimedia Foundation a valid email address linked to the account under which you have or are applying for access rights.

Miscellaneous text for translation purposes

By typing your name below, clicking the check box, and clicking the “Sign Document” ("Sign Document") button below, you acknowledge that you have reviewed and agree both to this confidentiality agreement between you and the Wikimedia Foundation as well as the VRT confidentiality agreement. Among other things, you must:

General Confidentiality Agreement - Nonpublic personal data

VRTS Users Confidentiality Agreement - Nonpublic personal data

ಒಪ್ಪಿಸು

Privacy-related pages