Umowa o zachowaniu poufności informacji niepublicznych/Jak ją podpisać

This page is a translated version of the page Confidentiality agreement for nonpublic information/How to sign and the translation is 100% complete.
Chcesz pomóc w tłumaczeniu? Przetłumacz brakujące wiadomości.

Na tej stronie przedstawiono kroki, które należy podjąć, aby podpisać umowę o zachowaniu poufności informacji niepublicznych zgodnie z Polityką dostępu do informacji niepublicznych. Jak wskazano w Polityce, jest to wymóg dla określonych grup wolontariuszy Wikimedia z dostępem do informacji niepublicznych. Przykładami wolontariuszy, którzy są zobowiązani do podpisania tej umowy są członkowie VRT, CheckUserzy, Rewizorzy i Stewardzi.

Wprowadzenie

The Wikimedia Foundation zatwierdziła nową Politykę dostępu do niepublicznych danych osobowych w dniu 6 listopada 2018. Poprzednia wersja Polityki obowiązywała do 15 listopada 2018, kiedy to wdrożono procesy wymagane przez nową politykę.

Od tego dnia wolontariusze, których dotyczy ta polityka, otrzymywali wstępne powiadomienia stwierdzające, że są zobowiązani do podpisania umowę o poufności tej polityki do 13 lutego 2019, by zachowali dostęp do informacji niepublicznych.

Wolontariusze dopuszczeni do dostępu do informacji niepublicznych po 15 listopada 2018 zobowiązani są do podpisania umowy o zachowaniu poufności przed otrzymaniem takiego dostępu.

Krok 1: Utwórz konto w Phabricatorze

Jak utworzyć konto w Phabricatorze przez konto w Wikimedia. (English)
Jak wypełnić swój profil w Phabricatorze (English)
Więcej informacji: Phabricator help on MediaWiki.org

Podpisywanie umowy o zachowaniu poufności informacji niepublicznych jest prowadzone i śledzone za pomocą Legalpad na Phabricatorze.

Aby podpisać umowę o zachowaniu poufności, musisz skonfigurować konto w Phabricatorze (jeśli jeszcze go nie masz):

1. Upewnij się, że jesteś zalogowany/a w Wikimedia.
2. Przejdź do strony logowania Phabricatora.
3. Kliknij przycisk z napisem "Login or Register - MediaWiki" (English: "Login or Register - MediaWiki")
4. Zatwierdź połączenie z MediaWiki.org (gdy zostaniesz o to poproszony).
5. Phabricator poprosi Cię o nazwę użytkownika (nie może zawierać znaków spoza alfabetu łacińskiego, takich jak العَرَبِيةُ lub 中华民族). Jeśli to możliwe, użyj swojej nazwy użytkownika Wikimedia. Wymagany będzie również adres e-mail, ale nie będzie on pokazywany innym użytkownikom.
6. Kliknij Profil/Profile (w prawym górnym rogu) > Zarządzaj/Manage (po lewej stronie) > Edytuj profil/Edit profile i ustaw swój Also Known As (Znany również jako) (na przykład na swoje imię i nazwisko), aby ułatwić wyszukiwanie Ciebie i identyfikację w umowie.

Przejdź do strony pomocy Phabricatora na MediaWiki.org, aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania, konfigurowania i używania konta w Phabricatorze.

Krok 2: Przejrzyj umowę o zachowaniu poufności w swoim ojczystym języku (jeśli jest dostępna)

Przed podpisaniem umowy o zachowaniu poufności przeczytaj umowę w swoim ojczystym języku (jeśli jest dostępna), aby upewnić się, że w pełni rozumiesz, na co się zgadzasz.

UWAGA: Dokument celowo określa wiek wolontariusza (X years of age), ponieważ faktycznie podpisywane dokumenty mogą wskazywać na wiek 16 lub 18 lat, w zależności od roli osoby podpisującej. Dokumenty na Legalpad, które podpisują wolontariusze, odzwierciedlają prawidłowy wiek danego dokumentu.

Krok 3: Podpisz umowę o poufności w Phabricatorze

Aby podpisać umowę o zachowaniu poufności za pomocą Legalpad na Phabricatorze:

1. Upewnij się, że jesteś zalogowana/y do Phabricatora.
2. Przejdź do odpowiedniej umowy na Legalpad (Tablicy prawnej) Phabricatora:
Ogólna umowa o zachowaniu poufności informacji niepublicznych (w przypadku niepowiązanego z VRTS dostępu do informacji niepublicznych)
Umowa o zachowaniu poufności użytkowników VRT dla informacji niepublicznych
UWAGA: Użytkownicy mający dostęp zarówno do VRTS, jak i innych narzędzi, takich jak CheckUser (chekUserzy) lub Oversight (Rewizorzy), będą musieli podpisać obydwie umowy.
3. Ponownie przejrzyj umowę, aby upewnić się że ją dobrze zrozumiałeś.
4. Sprawdź, czy Twoje imię i nazwisko pojawia się w polu wprowadzania „Nazwa” (Name) w sekcji „Zgadzam się i podpisuję dokument” (Agree and Sign Document) na dole umowy.
5. Zaznacz pole „Zgadzam się z powyższymi warunkami” (I agree to the terms laid forth above).
6. Kliknij przycisk "Podpisz dokument" (Sign Document).

Zakończenie

Ogólna umowa o zachowaniu poufności informacji niepublicznych jest przetwarzana przez Wikimedia Foundation. Gdy Twoja umowa zostanie przetworzona przez Fundację, noticeboard tracking agreement (umowa o śledzeniu tablic ogłoszeń) na Meta-Wiki zostanie zaktualizowana przez Wikimedia Foundation, aby wskazać, że Twoja nazwa użytkownika została zaakceptowana (realne dane: Twoje imię i nazwisko nie będzie wymienione, chyba że jest to również Twoja nazwa użytkownika).

Umowa o zachowaniu poufności użytkowników VRT dotycząca informacji niepublicznych jest przetwarzana przez administratorów VRTS. Po przetworzeniu Twojej umowy przez administratorów VRTS, umowy dotyczące śledzenia tablic ogłoszeń na zamkniętej VRT-wiki zostaną zaktualizowane przez administratorów VRTS, aby wskazać, że Twoja nazwa użytkownika została zaakceptowana (Twoje prawdziwe imię i nazwisko nie zostanie wymienione, chyba że jest to również Twoja nazwa użytkownika).

Dziękujemy za wykonanie tych kroków. Jesteś teraz prawnie związany/a umową o zachowaniu poufności informacji niepublicznych i masz możliwość dostępu do informacji niepublicznych.