Community Wishlist Survey 2022/Watchlists/Temporarily unwatch a page for a set period of time/Proposal/pl

  • Problem: Czasami strony, które są edytowane rzadko, znajdują się w centrum uwagi i nagle pojawia się na nich dużo edycji (np. po śmierci opisywanej osoby). To powoduje, że lista zmian w obserwowanych jest zawalona i utrudnia dostrzeżenie zmian na innych stronach. Użytkownik może chcieć na jakiś czas przestać obserwować stronę, dopóki sytuacja się nie ustabilizuje.
  • Proposed solution: Pozwól na zawieszenie obserwowania strony przez wybrany czas.
  • Who would benefit: Użytkownicy obserwujący wiele stron
  • More comments: To działanie odwrotne niż niedawno wprowadzone obserwowanie na określony czas.
  • Phabricator tickets: phab:T299227
  • Proposer: Voice of Clam (talk) 18:45, 12 January 2022 (UTC)[reply]