Community Wishlist Survey 2022/Miscellaneous/Eye icon when creating an account or logging in/Proposal/pl

  • Problem: Czasami podczas logowania lub rejestracji ktoś chce się upewnić, czy wpisał właściwe znaki w polu z hasłem.
  • Proposed solution: Dodaj przycisk z ikonką oka koło pola na wpisanie hasła na stronach Special:CreateAccount i Special:UserLogin. Po jego wciśnięciu zamiast gwiazdek ukrywających hasło będą pokazywane wpisywane znaki.
  • Who would benefit: Zarejestrowani użytkownicy
  • More comments: Przyda się to zwłaszcza gdy używasz długiego hasła.
  • Phabricator tickets:
  • Proposer: --NGC 54 (talk / contribs) 11:12, 11 January 2022 (UTC)[reply]