Community Wishlist Survey 2022/Anti-harassment/Access log of oversighted contents/Proposal/pl

  • Problem: Ukryte przez rewizorów edycje zawierają informacje, które muszą być ukryte przed widokiem publicznym. Mogą one jednak być wciąż dostępne do wglądu przez osoby z grupy rewizorów. Jest ryzyko, że rewizor zostanie przekupiony, aby wyszukać takie informacje celem dręczenia kogoś.
  • Proposed solution: Każde odczytanie ukrytej przez rewizora informacji powinno dodawać wpis do rejestru, dzięki czemu podejrzane zbieranie informacji będzie mogło zostać wykryte. Nie miałoby to zastosowania do najnowszych ukryć, ponieważ będą one przeglądane celem weryfikacji.
  • Who would benefit: Ludzie, o których ukryto informacje
  • More comments:
  • Phabricator tickets:
  • Proposer: Lt2818 (talk) 15:23, 14 January 2022 (UTC)[reply]