Community Wishlist Survey 2022/Admins and patrollers/Revert edits and warn vandals from recent changes/Proposal/pl

  • Problem: Dużo czasu zajmuje namierzenie wandalizmów i ich wycofanie.
  • Proposed solution: Możliwość walki z wandalizmami bez konieczności opuszczania strony. Na przykład kliknięcie "różnica" rozwinie okienko z podglądem zmian i przyciskiem do wycofywania oraz do wystawienia ostrzeżenia na stronie dyskusji wandala (bez przechodzenia na stronę dyskusji). Często napotykam na edycje, które nie są wandalizmami i tracę około 30 sekund by dowiedzieć się, że nie jest wandalizmem, a następnie muszę wrócić na stronę z ostatnimi zmianami.
  • Who would benefit: Walczący z wandalizmami i administratorzy
  • More comments:
  • Phabricator tickets:
  • Proposer: Zippybonzo (talk) 18:30, 10 January 2022 (UTC)[reply]