Community Wishlist Survey 2022/Admins and patrollers/Remember previous deletion reason/Proposal/pl

  • Problem: Podczas ręcznego usuwania wielu stron z tym samym powodem, konieczność wybierania za każdym razem tego samego powodu jest męcząca. Łatwo jest też popełnić błąd, a nie ma możliwości późniejszej zmiany powodu.
  • Proposed solution: Zamiast domyślnego "Inny powód", domyślnie wybieranym powodem byłby ten użyty podczas ostatniego kasowania. Ta funkcja byłaby dostępna do włączenia w preferencjach. Pole tekstowe na wpisanie innego lub dodatkowego powodu powinno być nadal wypełniane tak jak bez tej funkcji.
  • Who would benefit: Administratorzy
  • More comments: Można też rozszerzyć wprowadzenie tej funkcji do innych operacji gdzie podaje się powody (na przykład przenosiny czy zabezpieczenia stron). Prawdopodobnie jednak korzyści byłyby mniejsze.
  • Phabricator tickets:
  • Proposer: Fytcha (talk) 15:48, 22 January 2022 (UTC)[reply]