Community Wishlist Survey 2022/Admins and patrollers/Mass-delete to offer drop-down of standard reasons, or templated reasons./Proposal/pl

  • Problem: Administratorzy mają możliwość masowego usunięcia stron utworzonych przez wybranego użytkownika. Działanie obejmuje dużą liczbę stron; obecnie brzmi to 'masowe usunięcie stron utworzonych przez Foo'. Pomocne byłoby, gdyby dało się wybierać powody z listy, gdzie były by gotowe, najczęściej stosowane opisy albo możliwość stosowania szablonów.
  • Proposed solution: Lista rozwijana z najczęstszymi powodami usunięć (tak jak w zwykłym kasowaniu) albo umożliwienie stosowania szablonów.
  • Who would benefit: Administratorzy: masowo usuwający strony, użytkownicy: będą wiedzieli dlaczego usunięto strony
  • More comments:
  • Phabricator tickets: phab:T25020
  • Proposer: Eptalon (talk) 23:37, 18 January 2022 (UTC)[reply]