Community Wishlist Survey 2022/Admins and patrollers/Add ability to delete your own files without needing an admin/Proposal/pl

  • Problem: Jeżeli prześle złe pliki, nie mogę ich usunąć bez udziału administratora.
  • Proposed solution: Użytkownicy powinni mieć ułatwione usuwanie przesłanych przez siebie plików bez konieczności proszenia o to kogokolwiek. Mogą tego chcieć z kilku powodów. Na przykład zwiększyły się ich umiejętności fotograficzne i wykonali lepsze zdjęcia tego samego obiektu niż zrobili to wcześniej.
  • Who would benefit: Każdy użytkownik, który przesłał pliki, które chce teraz usunąć.
  • More comments:
  • Phabricator tickets: zadanie T113508, zadanie T20572
  • Proposer: Neoclassicism Enthusiast (talk) 15:36, 11 January 2022 (UTC)[reply]