အွဉ်ႏထွောင်းကဏ္ဍ:အဆင်ႏနီဆင်ႏ ထွားစဲတ်ဆေꩻအဝ်ႏနယ်ခါꩻဖိုင်ႏ ကအဝ်ႏလိုႏဒါႏ ဟံႏတန်လွုံꩻဆဲင်ႏရာꩻ ကေားသုင်ꩻသားစွုမ်ꩻစွိုꩻဖိုင်ႏ

This page is a translated version of the page Category:Global user groups that require two-factor authentication and the translation is 100% complete.

Pages in category "အွဉ်ႏထွောင်းကဏ္ဍ:အဆင်ႏနီဆင်ႏ ထွားစဲတ်ဆေꩻအဝ်ႏနယ်ခါꩻဖိုင်ႏ ကအဝ်ႏလိုႏဒါႏ ဟံႏတန်လွုံꩻဆဲင်ႏရာꩻ ကေားသုင်ꩻသားစွုမ်ꩻစွိုꩻဖိုင်ႏ"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.