Category:Doracaku Lexuesi

Abstract:
This category holds pages mainly written in Albanian.

Kjo kategori përmban faqe të cilat kryesisht janë shkruar ne gjuhën shqipe. Pjesë nga Doracaku Mediawiki Ju lutemi kini parasysh:

  • Për të gjithë që nuk kuptojnë shqip, duhet që çdo faqe të përmbajë një abstrakt në anglisht.
  • Të gjitha artikujt e gjuhës shqiptare përmblidhen në këtë kategori, edhe ato të cilat ndodhen në nënkategoritë e kësaj kategorie (SQ).
  • Mos harroni të bëni një lidhje për faqet e ngjashme tek Wikipedia shqiptare (prej këtej dhe anasjelltas).
There are no pages or files in this category.