ප්‍රවර්ගය:2015 විකිමාධ්‍ය පරිශීලක කාණ්ඩ අනුමත කිරීම්

This page is a translated version of the page Category:2015 Wikimedia user group approvals and the translation is 100% complete.

Pages in category "ප්‍රවර්ගය:2015 විකිමාධ්‍ය පරිශීලක කාණ්ඩ අනුමත කිරීම්"

This category contains only the following page.