Pomoc narzędzia CatScanV2.0 edit

Język
Kod języka lub commons
Projekt
Rodzaj projektu Wikimedia do przeszukania (wikipedia, wiktionary, wikiversity, itp.)
Głębokość
Głębokość drzewa kategorii do przeszukania. Zero oznacza brak podkategorii.
Kategorie
Lista kategorii, każda w osobnej linii. Dodanie '|' i liczby po danej kategorii ustawia głębokość drzewa indywidualnie dla niej (niezależnie od powyższego ustawienia globalnego)
Wykluczone kategorie
Lista kategorii utworzona tak jak powyżej, w których dany artykuł nie może się znaleźć
Kombinacja
Sposób użycia kategorii
  • Lista kategorii: Listuje podkategorie
  • Podzbiór: Wszystkie strony w drzewach wybranych kategorii
  • Suma: Wszystkie strony, które są w przynajmniej jednym drzewie kategorii
  • Różnica: Wszystkie strony w jednym i tylko jednym drzewie kategorii
  • Co najmniej (N): Wszystkie strony w co najmniej N drzewach kategorii
Przestrzenie nazw
Przestrzenie nazw do przeszukania
Szablony
"Ma wszystkie z tych szablonów": strony zawierające wszystkie wymienione szablony (każdy w osobnej linii)
"Ma którykolwiek z szablonów": strony zawierające którykolwiek z podanych szablonów (każdy w osobnej linii)
"Nie ma tych szablonów": strony nie zawierające podanych szablonów (każdy w osobnej linii)
Ostatnia edycja
Pokazuje strony z ostatnią edycją wykonaną/nie wykonaną przez bota / przez niezalogowanego anonima / z ostatnią edycją przejrzaną
Ostatnia zmiana
Data i czas ostatniej zmiany na stronie w formacie RRRRMMDDGGMMSS (można skrócić)
Rozmiar
Rozmiar pliku lub przedział rozmiaru w bajtach
Linki
Liczba lub przedział linków wewnętrznych do danej strony
Sortowanie
Kryteria sortowania
Format
Format prezentowanych wyników