CatScan2/no

Bruksanvisning for CatScan rewriteEdit

Språk
Språkkode eller commons
Prosjekt
Wikimedia-prosjekt som det skal søkes i (wikipedia, wiktionary, wikiversity, etc.)
Dybde
Angi i hvilken dybde av kategoritreene det skal søkes i. 0 betyr å ikke søke i underkategorier
Kategorier
Liste over kategoier, én per linje. Ved å tilføye '|' og et tall til en kategori vil sette dybden til dette kategoritreet uavhengig av dybden angitt ovenfor.
Negative kategorier
Liste over kategorier som ovenfor, bare artikler som ikke er inkludert i denne kategorien vil bli oppført
Kombinasjon
Hvordan ovennevnte kategorier skal brukes
  • Kategoriliste: Lister underkategorier
  • OG: Alle sider som er i alle kategoritrær
  • ELLER: Alle sider som er i minst ett kategoritre
  • Ekskl. ELLER: Alle sider i kun ett av kategoritrærne
  • Minst (N): Alle sider som er i minst N kategoritrær
Navnerom
Navnerommet som brukes for potensielle sider
Maler
Bruk kun sider som
Boks 1: inneholder alle de gitte malene (én per linje)
Boks 2: inneholder én av de gitte malene (én per linje)
Boks 3: inneholder ingen av de gitte malene (én per linje)
Siste redigering
Vis sider siste redigering som er blitt gjort / ikke gjort av en bot eller en anonym bruker og som er ettersett eller ikke
Siste endring
Dato eller tidsperiode for sidens siste endring på formatet ÅÅÅÅMMDDTTMMSS (kortere tillatt)
Størrelse
Filstørrelse eller størrelsesområde i byte
Lenker
Antall interne lenker på siden (kan angis som intervall)
Sortering
Kriterier for sortering
Format
Hvilket format søket skal åpnes som
HTML: som nettside
CSV: verdier i sitater, atskilt med komma
TSV: verdier atskilt med tabulator
WIKI: som Wikitabell
PHP: som PHP-data
XML: som XML-data