Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/sh

Izbori su završili 12. juna 2011. Glasovi se više neće prihvaćati.
Rezultati su objavljeni 17. juna 2011.
Izbori za Odbor povjerenika 2011
organizacija

Izbori za Odbor povjerenika 2011. godine će biti održan od 29. maja do 12. juna 2011. godine. Članovi Wikimedija zajednice imaju mogućnost da izaberu tri kandidata, koja će biti u toj poziciji sve do 2013. godine. Odbor povjerenika je krajnje nadležno tijelo Fondacije Wikimedia zadužbine, neprofitne organizacije registrirane u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova fondacija upravlja mnogim projektima poput Wikipedije i Javnim dobrima.

Izbori će biti sigurno održani na serverima koji pripadaju Softveru javnog interesa (SPI). Glasovi su tajni, te niko iz izbornog povjerenstva, Odbora, ili bilo ko drugi ko nije povezan sa Softverom javnog interesa, nema pristupa njima. Informacije o glasačima su jedino vidljive nekolicini osoba koji nadgledaju i evideniraju izbore (izborna komisija). Glasači podnose rankirane glasove numerisajući kandidate. Glasovi će se biti zbrojeni koristeći Schulze metodu da bi rangirali kandidate na osnovu broja glasova, glasača koji preferiraju tog kandidata u odnosu na druge.

Izborno povjerenstvo će objaviti rezultate na ili prije 15. juna. Detaljni rezultati će biti dostupni.

Informacije za glasače edit

Pravo glasa edit

Urednici

Možete glasati sa ma kog registriranog naloga koji imate na nekom od Wikimedijinih Wikija (možete glasati samo jednom, bez obzira na to koliko naloga imate). Da biste mogli glasati, neophodno je da ispunite sljedeće uslove:

 • Ne smijete biti blokirani na više od jednom projektu.
 • Ne smijete biti bot.
 • Morate imatei bar 300 izmjena prije 15. aprila 2011. zajedno na svim Wikimedijinim wikijima (izmjene na više eikija se mogu kombinovati ako imate naloge ujedinjene u globalni nalog).
 • Morate imati bar 20 izmjena između 15. novembra 2010. i 15. maja 2011.
Programeri i administratori

Programeri mogu glasati ako:

 • su administratori Wikimedijinih servera sa pristupom šelu; ili
 • imaju "commit" pristup i napravili su bar jednu "commit" akciju između 15. maja 2010. i 15. maja 2011.
Osoblje i zaposleni po ugovoru

Zaposleni u Fondaciji Wikimedia i zaposleni po ugovoru imaju pravo glasa ako su bili zaposleni u Fondaciji između 15. februara 2011. i 15. maja 2011.

Članovi Odbora povjerenika i članovi Savjetodavnog odbora

Trenutni i bivši članovi Odbora poverenika i Savetodavnog odobora imaju pravo glasa.

Kako glasati edit

Ako imate pravo glasa:

 1. Pročitajte prezentacije kandidata i odlučite koje ćete kandidate podržati.
 2. Idite na wiki stranu "Special:Securepoll" na vikiju na kom imate pravo glasa. Na primer, ako ste najaktivniji na meta.wikimedia.org, idite na meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Pratite uputstva za glasanje.

Informacije za kandidate edit

Uloge i odgovornosti člana Odbora edit

Iz uputstva za članove Odbora

Odbor povjerenika je upravljačko tijelo Fondacije Wikimedia. Odgovornosti članova Odbora uključuju:

 • privrženost misiji, ciljevima, dugoročnim planovaima i odlukama visokog nivoa o Fondaciji Wikimedia i njenim projektima
 • izbor izvršnog direktora Fondadije Wikimedia i analizira njegov učinak
 • obezbjeđivanje održivosti organizacije definiranjem različitih nezavisnih izvora prihoda
 • komunikacija sa zajednicom o pravcima i aktivnostima Fondacija Wikimedia
 • nadgledanje osoblja u odnosu na računovodstvo, pravljenje budžeta i programe
 • održavanje legalnog i etičkog integriteta
 • regrutovanje i uvođenje u rad novih članova Odbora
 • artikuliranje misije Fondacije Wikimedia u javnosti

Odgovornosti članova Odbora ne uključuju:

 • učešće u dnevnim operacijama, osim u slučaju nužde
 • postavljanje politika uređivanja na nivou Wikimedijinih projekata
 • rješavanje osnovnih nesuglasica u zajednicama
 • volonterski rad u posebnim oblastima uobičajenog rada Fondacije Wikimedia

Poželjne osobine članova Odbora:

 • strateg -- tj. provođenje dugoročnih ciljeva
 • obazrivost -- tj. izbegavanje konfrontacije oko kontroverznih pitanja
 • visok integritet -- tj. postavljanje interesa Fondacije kao cjeline iznad ličnih ili specifičnih interesa
 • odazivnost -- tj. odgovaranje na mailove drugih članova Odbora
 • odgovornost -- tj. završavanje poslova kao što su članstva u komitetima
 • učtivost -- tj. pažljivo slušanje pozicija drugih članova Odbora čak iako se razlikuju od njegovog
 • saradljivost -- tj. saradnja sa drugim članovima Odbora i izvršnim direktorom na radu Odbora

Preduslovi za kandidaturu edit

Preduslovi za kandidate su isti kao i za glasače, uz naredne dodatne uslove:

 • Morate objaviti svoje pravo ime u svojoj prezentaciji (pošto su identiteti članova Odbora javna stvar, nije moguće biti član Odbora anonimno ili pod pseudonimom).
 • Morate imati najmanje 18 godina i biti punoljetni u svojoj zemlji.
 • Morate podneti dokaz o identitetu Fodnaciji Wikimedia (v. dolje).


Kako podnijeti kandidaturu edit

Ako ste ispunili preduslove, možete podneti kandidaturu na sledeći način:

 1. Napišite kratak sažetak od ne više od 1200 karaktera u kome iznosite šta biste radili ako biste bili izabrani u Odbor povjerenika, svoje relevantne stavove i iskustva, kao i sve ostalo što smatrate relevantnim. U sažetak ne smijete uključivati linkove ka listama podrške niti prema stranama s vašom platformom; ne smete se zajednički kandidovati sa drugim kandidatima.
 2. Podnesite sažetak između 2. maja 2011. u 00:00 (UTC) i 22. maja 2011. u 23:59. Posle 22. maja sažetak se ne može promeniti osim ako nisu u pitanju male izmene (npr. tipografske greške) ili prevod. Svaki dodatak ili izmene sadržaja napravljene posle definisanog roka će biti ovjerene vremenski i predstavljene nezavisno od originalnog sažetka i biće predstavljene glasačima samo ako su prevedene na sve jezike na koje je preveden originalni sažetak. Imajte na umu da raniji podnesci omogućavaju vreme za prevod na više jezika, kao i da podnesci na dan krajnjeg roka ili neposredno pre verovatno neće biti prevedeni na više jezika.
 3. Podnesite dokaz o svom identitetu Zadužbini Vikimedija pre 22. maja 2011. Bićete lično kontaktirani od strane člana Komiteta za izbore sa neophodnim informacijama za ispunjavanje tog uslova kad se budete kandidovali.

Kandidati koji ne ispune gore navedene uslove i rokove će biti diskvalifikovani.

Organizacija edit

Vremenski slijed edit

 • 5. april - 2. maj 2011:: primarna faza prijevoda
 • 2-22. maj 2011: podnesci kandidata
 • 22. maj 2011: rok za slanje dokaza o identitetu (zakašnjeli ili nedostajući podnesci će biti diskvalifikovani)
 • 29. maj - 12. jun 2011: izbori
 • 13–15. jun 2011: provjera i prebrojavanje glasova
 • 15. jun 2011: objava rezultata.

Prevodioci edit

Kako bi se obezbedila reprezentativna zastupljenost vikimedijanske zajednice koja učestvuje na izborima, važno je prevesti izborne materijale i iskaze kandidata u što više jezika. Ako želite da pomognete u prevođenju, pogledajte stranu za prevođenje.