Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning5/tl

Ang eleksyon ay natapos ng ika-10 ng Agosto 2009. Wala nang botong tatanggapin.
Ang mga resulta ay inanunsyo sa ika-12 Agosto 2009.