Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning5/pl

Wybory zakończyły się 10 sierpnia 2009. Głosy oddane po tym terminie nie będą się liczyć.
Wyniki ogłoszono 12 sierpnia 2009.