Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning5/bg

Изборите приключват на 10 август 2009. След тази дата няма да се приемат повече гласове.
Резултатите се оповестяват на 12 август 2009.