Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning4/tl

Ang halalan ay nagwakas ng ika-10 ng Agosto 2009. Wala ng tatanggaping boto.
Ang mga resulta ay ipapahayag sa ika-12 ng Agosto 2009.