Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning4/ne

मतदान १० अगस्त २००९ मा सकियो । अबका मतहरू मान्य हुने छैनन् ।
नतिजाको घोषणा १२ अगस्त २००९ मा हुने छ ।