Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning3/tl

Ang halalan ay nagsimula na. Ang mga boto ay tatanggapin hanggang bago mag-hating gabi ng August 10, 2009, 23:59 (UTC).
Ang pagsasalin ng mga pahayag ng mga kandidato ay kasakalukuyang nangyayari.