Open main menu

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning3/ta

தேர்த‌ல் தொடங்கி விட்ட‌து. 23:59 10 ஆக‌ஸ்டு வ‌ரை வாக்குக‌ள் ஏற்று கொள்ளப்ப‌டும்.(UTC).
போர்டு தேர்த்ல் 2009 இன் போட்டியாள‌ர்க‌ளின் வாக்குறுதிக‌ளின் த‌மிழக்க‌ம் இன்னும் தொட‌ர்கின்ற‌து.