Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning3/ne

मतदान सुरू भइसकेको छ । १० अगस्त २००९ २३:५९ (UTC) सम्मका मतहरू मात्र मान्य हुने छन् ।
उम्मेद्वारी पत्रको अनुवाद जारी छ ।