Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning2/sk

Hlasovanie nebolo zahájené. Hlasy sa neprijímajú.
Stránky s informáciami sa v súčasnosti prekládajú do ostatných jazykov. Prečítajte si prosím túto stránku, ako pomôcť.