Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning/pms

L'elession a l'é pa ancó ancaminà. Le candidadure e ij vot a son pa ancó assetà.
Le pàgine d'anformassion an dzora a j'elession a son ancó an tradussion. Mercì ëd lese sta pàgina-sì për vëdde com giuté.