Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Vote interface/sv

Omröstningen slutar den 10 augusti 2009. Då kommer inga fler röster att accepteras.
Resultaten meddelas den 12 augusti 2009.
Styrelseval 2009
Organisation

TitleEdit

Styrelseval 2009

Jump textEdit

Denna omröstning kommer att genomföras på servrar där SPI står för driften. Klicka på knappen nedan för att komma till omröstningsservern.

IntroductionEdit

Välkommen till 2009 års val till Wikimedia Foundations styrelse. Vi ska välja tre personer som ska representera wikigemenskapen, det vill säga användarna på de olika Wikimedia-projekten. Dessa personer ska hjälpa till att bestämma Wikimediaprojektens framtida inriktning, var för sig och som grupp, samt i styrelsen representera dina intressen och frågeställningar. De ska besluta om metoder för att samla in pengar och hur dessa ska fördelas.

Innan du röstar, läs kandidaternas programförklaringar och deras svar på andra användares frågor. Kandidaterna är respekterade användare som lagt ner åtskilligt med tid och energi för att göra projekten till en gästvänlig miljö, där de är engagerade i skötsel och fri spridning av mänsklig kunskap.

Rangordna kandidaterna du vill rösta på genom att fylla i ett tal bredvid rutan (1 = din favoritkandidat, 2 = din andrahandsfavorit, ...). Du kan ge flera kandidater samma rangordning och du kan låta bli rangordna kandidater. Det förutsätts att du föredrar rangordnade kandidater framför kandidater du inte ger någon rang, och att du inte har några åsikter om kandidater utan rangordning.

Vinnaren av valet kommer att bestämmas med hjälp av Schulzes metod. Se de officiella valsidorna för mer information.

Mer information finns på: