Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Vote interface/sk

Hlasovanie bolo ukončené 10. augusta 2009. Hlasy sa neprijímajú.
Výsledky boli vyhlášené 12. augusta 2009.
Voľby predstavenstva 2009
Organizácia

TitleEdit

Voľby predstavenstva 2009

Jump textEdit

Voľby sa uskutočnia na serveroch, ktoré prevádzkuje SPI. Kliknite na tlačidlo dole na presun k servru, na ktorom prebieha hlasovanie.

IntroductionEdit

Vitajte vo voľbách do Rady správcov Wikimedia 2009. Hlasujeme za troch ľudí, ktorí budú reprezentovať komunitu používateľov rozličných projektov Wikimedia. Rada pomôže určiť budúce smerovanie projektov Wikimedia, ako jednotlivci a ako skupina, a zvolení zástupcovia budú reprezentovať vaše záujmy v Rade správcov. Budú rozhodovať o spôsoboch tvorby zisku a rozdelení získaných peňazí.

Prosím, prečítajte si pozorne vyhlásenia kandidátov a ich odpovede predtým, než zahlasujete. Každý z kandidátov je rešpektovaný používateľ, ktorý prispel nezanedbateľným časom a snahou urobiť z týchto projektov príjemné prostredie oddané zbieraniu a šíreniu ľudského poznania.

Prosím, zoraďte kandidátov podľa vašich preferencií tak, že napíšete vedľa neho číslo (1 = najobľúbenejší kandidát, 2 = druhý najobľúbenejší atď.). Rovnakú preferenciu môžete udeliť viac ako jednému kandidátovi a môžete aj ponechať kandidátov neohodnotených. Predpokladá sa, že uprednostňujete všetkých ohodnotených kandidátov pred neohodnotenými a že nemáte rozdiel v preferenciách medzi neohodnotenými kandidátmi.

Víťaz volieb sa určí Schulzeho metódou. Viac informácií na oficiálnych stránkach volieb.