Open main menu

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Results/cy

Gorffennodd yr etholiad ar 10 Awst 2009. Ni fydd unrhyw bleidleisiau eraill yn cael eu derbyn.
Cyhoeddwyd canlyniadau'r etholiad ar 12 Awst 2009.
Ethol Bwrdd 2009
Trefniant

Mae pwyllgor ethol Bwrdd Wikimedia 2009 am gyhoeddi canlyniadau'r Etholiad Bwrdd 2009. Yr ymgeiswyr a etholwyd yw Ting Chen, Kat Walsh a/ac Samuel Klein. Fe gaiff y canlyniadau hyn eu cadarnhau gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr yn eu cyfarfod nesaf. Fe fyddant yn aelodau o'r Bwrdd hyd at mis Gorffennaf 2011.

Cafodd cyfanswm o ' bleidleisiau dilys eu bwrw; rhoddir y canlyniadau isod. Gwelwch hefyd dymp llawn y pleidleisiau.