Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Email/nb

Kjære $username,

Du har stemmerett ved 2009-valget til Wikimedia Foundations styre, som er ansvarlig for prosjekter som $activeproject. Styret er organet som har det øverste ansvaret for at stiftelsen kan overleve over lang tid, så vi vil gjerne ha din tilbakemelding når styre skal velges.

For mer informasjon, se på http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/nb. Om du ikke ønsker å motta slike e-poster i fremtiden, legg til brukernavnet ditt på http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list .