Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Email/ms

Helo $username,

Anda layak untuk mengundi dalam pemilihan Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Wikimedia 2009, yang mengendalikan projek seperti $activeproject. Lembaga Amanah merupakan badan yang bertanggungjawab atas keberlangsungan Yayasan, jadi kami menghargai masukan meluas dalam pemilihan anggotanya.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/ms . Jika anda tidak ingin menerima pemberitahuan sebegini lagi, sila tambahkan nama anda di http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list .