Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Email/cy

Annwyl $username,

Mae cyfle i bleidleisio yn etholiad 2009 Bwrdd Ymddiriedolwyr Sefydliad Wikimedia gennych. Mae'r Sefydliad yn gweithredu prosiectau megis $activeproject. Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yw'r corff sydd yn gyfrifol yn y pen draw am gynnal y Sefydliad yn yr hirdymor. Gan hynny, yn ein tyb ni, po fwyaf sy'n cymryd rhan yn yr etholiad po orau.

Am ragor o wybodaeth, gwelwch http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/en . Os nad ydych am dderbyn gwybodaeth o hyn ymlaen, ychwanegwch eich enw defnyddiwr ar http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list .