Wikimedia Foundation elections/Board elections/2008/sr

The election ended 21 June 2008. No more votes will be accepted.
The results were announced on 26 June 2008.
Избори за Одбор 2008.
Организација


Избори за Одбор повереника у 2008. години биће одржани између 1. јуна и 21. јуна 2008. Чланови Викимедијине заједнице имају прилику да изаберу једног кандидата који ће служити једногодишњи мандат за истеком у јуну 2009. Одбор повереника је највише управно тело Задужбине Викимедија, непрофитне (501(c)(3)) организације регистроване у савезној држави Флориди, САД. Задужбина Викимедија одржава низ различитих пројеката као што су Википедија и Остава.


Избори ће бити одржани преко сигурних сервера организације Software in the Public Interest. Гласови су тајни и биће видљиви само за неколико пробраних појединаца који ће осигурати регуларност процеса и учествовати у пребројавању гласова. (Изборни систем још увек није потврђен.)

Сви термини на овој страници подразумевају 00:00 (поноћ) UTC.

Информације за гласаче

edit

Право гласа

edit

Можете гласати са само једног регистрованог налога који поседујете на било ком Викимедијином викију (можете гласати само једном, без обзира колико налога имате). Да бисте могли да гласате, тај налог:

 • не сме бити блокиран; и
 • не може бити бот; и
 • мора да има најмање 600 измена начињених пре 1. марта 2008. и то на том викију (измене са неколико викија се не могу комбиновати); и
 • мора да има бар 50 измена направљених између 1. јануара и 29. маја 2008. на том викију.

Посебни изузеци: следећи појединци могу гласати без обзира на горе наведене захтеве:

 • Администратори Викимедијиних сервера;
 • запослени у Задужбини Викимедија који примају плату а почели су са радом пре 1. марта 2008;
 • садашњи или бивши чланови Одбора повереника.

Како гласати

edit

Уколико испуњавате неопходне услове и имате право гласа:

 1. Прочитајте презентације кандидата и одлучите ког ћете кандидата подржати.
 2. Идите на "Special:Boardvote" страну викија на оном пројекту где сте остварили услове неопходне да бисте могли да гласате. На пример, уколико сте најактивнији на meta.wikimedia.org/ викију, идите на meta.wikimedia.org/wiki/Special:Boardvote.
 3. Пратите упутства дата на тој страници.

Информације за кандидате

edit

Одговорности Одбора

edit

Одбор повереника је генерално одговоран за:

 • одређивање мисије, циљева, дугорочних планова и значајних политика Задужбине и њених пројеката;
 • избор Извршног директора (који надгледа свакодневне послове), и процену његове успешности;
 • осигуравање одрживости организације дефинисањем броја независних извора прихода;
 • обавештавање заједнице о правцима и активностима Задужбине;
 • надгледање запослених везано за рачуноводство, буџет и програме;
 • одржавање правног и етичког интегритета;
 • ангажовање и усмеравање нових чланова Одбора.

Унутар Одбора постоје посебне функције са додатном одговорношћу (као што су Председавајући, Извршни секретар и Благајник) које су дефинисане Викимедијиним Статутом и попуњавају се на годишњем нивоу избором из редова чланова Одбора.

Задужења и одговорности Одбора не обухватају:

 • мешање у свакодневни рад, осим у хитним случајевима;
 • наметање уредничких политика на нивоу пројеката;
 • разрешавање размирица унутар заједнице;
 • добровољно ангажовање у појединим сегментима уобичајеног рада организације.

Одговорности члана Одбора

edit

Бити члан Одбора мале организације каква је Задужбина Викимедија, која се суочава са огромним изазовима, може бити временски захтевно. Функција се обавља на добровољној бази и није плаћена. Иако се од чланова Одбора не очекује да доприносе организацији сопственим новцем, њихова помоћ у прикупљању средстава је свакако добродошла.

Од чланова Одбора се очекује да буду лично присутни на бар 3-4 састанка годишње, да присуствују Викиманији (нашој годишњој конференцији), као и другим заказаним мрежним састанцима и гласањима. Одбор интензивно комуницира путем мејла, викија и ИРЦ-а. Поједини повереници понекад учествују у стратешким састанцима са другим организацијама и компанијама, преносећи назад исход Одбору и запосленима.

Од појединих чланова Одбора очекује се да буду ангажовани у извесним активностима (као што су прикупљање средстава, Викиманија или ревизија) и да помажу у састављању политика, повеља или одлука по таквим питањима.

Идеалан Одбор повереника располаже различитим вештинама: састављен је од појединаца који су способни да сагледају ствари у ширем контексту, вођа, ветерана непрофитног сектора са искуством у финансијама или законодавству, стручњака за прикупљање средстава као и јавних личности. Културелно је разнолик, одражавајући тако разноликост присутну у заједницама Задужбиних пројеката. Схвата управљање организацијом озбиљно, истовремено инспиришући запослене да стреме амбициозним али реалистичним дугорочним циљевима.

Улога члана Одбора није увек најузбудљивија функција која се може замислити, а понекад и не пружа превише сатисфакције. Већи део посла прође незапажено; један део је веома поверљив, други чисто административне природе. С друге стране, то је јединствена прилика за ангажовање у једној од културолошки најзначајнијих светских организација.

Зато што чланови Одбора дугују своје обавезе врлини њиховог положаја, кандидати који су тренутно запослени у Задужбини и примају плату морају дати оставку на те положаје пре него што могу бити постављени у Одбор повереника. Ово је неопходно како би се избегао евентуални сукоб интереса.

Предуслови за кандидовање

edit

Да би могли да се кандидујете, неопходно је да:

 • сте направили најмање 600 измена до 1. јануара 2008. користећи било који регистровани налог на једном викију (измене са неколико пројеката не могу се комбиновати); и
 • да сте направили бар 50 измена између 1. јануара и 1. јуна 2008. на том викију; и
 • јавно откријете ваше право име у оквиру представљања кандидатуре (како идентитети чланова Одбора морају бити јавно доступни (као ствар јавног бележења), није могуће имати позицију у Одбору повереника анонимно или под псеудонимом); и
 • имате најмање 18 година и да сте законски пунолетни у вашој држави.
Посебан изузетак: тренутни чланови Одбора повереника могу бити кандидати без обзира на горе наведене услове.

Како да поставите вашу кандидатуру

edit

Уколико задовољавате неопходне предуслове, кондидатуру можете поставити на следећи начин:

 1. Напишите кратак резиме, не дужи од 1200 карактера, наводећи шта бисте ви урадили уколико бисте били изабрани у Одбор повереника, релевантне ставове и искуство, као и било шта друго што сматрате релевантним. Није дозвољено да користите резиме ваше кандидатуре за линковање на спискове подршке или друге сличне стране, нити можете да се кандидујете на изборној листи са другим кандидатима.
 2. Поставите ваш резиме између 00:00, 9. маја 2008. (UTC) и 23:59, 22. маја 2008. (UTC). Након 22. маја, није могуће уносити измене, осим мањих исправки или превода. Све додатне измене након овог рока ће бити временски обележене и приказане одвојено од првобитног резимеа, а гласачима ће бити доступне само уколико буду преведене на све језике на које је првобитна кандидатура преведена.
 3. Доставите доказ вашег идентитета Керију Басу (Cary Bass - Добровољни координатор) пре 29. маја 2008. Када будете навели себе као кандидата, бићете приватно контактирани од стране једног од чланова Изборне комисије са даљим информацијама о испуњењу овог захтева.

Кандидати који не испуне горе наведене захтеве и то у оквиру прописаних рокова биће дисквалификовани.

Организација

edit

Динамика активности

edit
 • 01–31 мај 2008: прва фаза превођења; подкомисија активно координира и охрабрује превођење.
 • 08–22 мај 2008: постављање кандидатура.
 • 29. мај 2008: последњи рок за достављање доказа о идентитету (закашњење или изостанак достављања повлачи дисквалификацију).
 • 01–21 јун 2008: избори.
 • 22–23 јун 2008: проверавање гласова.
 • 26. јун 2008: објављивање резултата.

Преводиоци

edit

Како би се осигурало учествовање репрезентативног пресека Викимедијине заједнице на овим изборима, важно је превести изборна обавештења и изјаве кандидата на што је више језика могуће. Уколико желите да помогнете, погледајте страницу посвећену преводима.