Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/Candidates/Michael Snow/pl

Użytkownik Michael Snow
Imię i nazwisko Michael Snow
 
Lokalizacja Seattle, Washington, Stany Zjednoczone
Wiek 33
Strony strona użytkownika na angielskiej Wikipedii
Udział w projektach Wikimedia od grudzień 2003
Projekty w których biorę udział Wikipedia, Meta (bardzo rzadko także Wikinews i Commons)
Języki projektów w których biorę udział angielski (rzadko francuski niemiecki, którymi też sie posługuję)
Linki do stron z edycjami angielska Wikipedia, Meta (edytując w innych miejscach nie zawsze zakładam konto)
Prezentacja Szanuję dotychczasowe dokonania Fundacji osiągnięte przy udziale ograniczonych zasobów i wielkiej siły ciągnącej całość. Chciałbym wypełnić niektóre z istniejących w niej luk i uczynić ją bardziej funkcjonalną. Finanse są kwestią poruszaną codziennie - dochody muszą spływać do kasy Fundacji, istnieje potrzeba wyszukiwania nowych źródeł finansowania. Wartość marki Wikimedia może dopomóc w pozyskiwaniu funduszy, lecz trzeba ją wykorzystywać w sposób ostrożny, by utrzymać neutralność organizacji i nie dopuścić do wykorzystywania marek których właścicielem jest Fundacja do wykorzystywania ich. Należy kultywować związki z każdym z projektów oraz ich zróżnicowanymi uczestnikami. Rada musi uważnie słuchać, by odzwierciedlać dążenia całej społeczności, a nie tylko najgłośniejsze pojawiające się wśród niej głosy. Oprócz pracy nad artykułami dla Wikipedii, moje doświadczenie w ramach Wikimedia zataczało dość szerokie kręgi. Osoby kojarzące moje nazwisko być może łączą je z uruchomieniem The Wikipedia Signpost w początkach roku 2005. Mimo, że pomysł ten nie miał w zamiarze stać się uniwersalnym źródłem wiadomości na tematy związane z Wikimedia, jest dziś użyteczne na równi z innymi źródłami, czytywanym przez użytkowników również spoza angielskiej Wikipedii. Innym z moich wkładów w projekty Wikimedia jest przewodniczenie Communications committee. Jako prawnik udzielałem też czasami porad Fundacji Wikimedia, gdy byłem w stanie rozwiązywać napotkane przez nią kwestie prawne. Wierzę, że rozumiem wyzwania stojące przed Fundację i jestem w stanie nadać Radzie odpowiednią perspektywę.
Pytania proszę umieszczać na stronie Board elections/2007/Candidates/Michael Snow/questions