Amical Wikimedia/Minutes1

Acta de la reunió amb els membres del wikimedia local chapters cometee.

edit

Canal IRC: wikimedia.chapters. Dia 13-08-2008 hora 19h


Assitents:

edit

Comitè: Wknight-work, DelpHine Menard (Presidenta del comitè de capítols), DrotK-IL.

Cat: Paucabot, toniher, Martorell, Pasqual, Vriullop, krls-ca,Lohen, Gomà


Resum del contingut

edit

En Gomà exposa la situació:Trobada viquipedia 2008, necessitat entitat jurídica, voluntat d’aplegar-nos tots els catalanoparlants, interès per poder operar com un capítol. Mails previs amb la Delphine. Interès i oferiment per trobar una fórmula per poder tirar endavant.

La Delphine fa uns plantejaments inicials:

 1. chapters es basen en països,
 2. El tema USA els ha fet reflexionar sobre regions
 3. a la trobada no estan en condicions de dir SI o NO a res.

En Gomà diu que d’acord amb les guies, els capítols han d’estar encorats al terriori però ara ells parlen de països i pregunta què passa amb països massa petits com Andorra per tenir un chapter viable.

La Delphine proposa desar la pregunta per mes tard i demana que expliquem objectius i necessitats.

En toniher explica el que volem fer:

 1. Col·laboració amb institucions educatives: Generalitat, Ministeri d’educació d’Andorra, escoles catalanes del Rosselló (problemes amb el govern balear per no tenir personalitat jurídica)
 2. promocionar la publicació de continguts lliures en institucions científiques i culturals catalanes, trobada a la biblio de Barcelona),
 3. Participació en congressos i events catalans rellevants per captar contribuents (Universitat catalana d’estiu, Congrés d’enginyers de llengua catalana), [en Martorell apunta que també tenim difusió en els mitjans en català de TV, premsa i radio],
 4. Ajudar a associacions amb poc coneixement d’internet,
 5. Col·laboració amb els casals catalans d’arreu del mon.

En Gomà remarca que en resum:

 1. Necessitem una entitat que porti aquestes iniciatives que ara tirem endavant a títol personal.
 2. Volem treballar junts, hi ha moltes institucions sensibilitzades amb la cultura catalana i partir-nos en bocins per les fronteres polítiques no és una bona idea.
 3. Demana que li expliquin quina mena de dificultats hi pot haver en una organització ancorada al territori però depassant fronteres i solapant-se amb altres.

La Delphine demana en quint tipus d’organització pensem i quina mena de relació amb els capítols existents i no existents ???? S’inicia una sèrie de comentaris en que intervenen en Gomà la Delphine, en Martorell i en toniher.

Finalment en toniher proposa que primer definim el que farem i després ja es muntarà l’estructura legal adequada no al reves. La Delphine hi està d’acord.

La Delphine es posa a fer d’advocat del diable (segons diu ella):

 1. Perquè no reclamem a WM-FR que promogui el català al Rosellò?.
 2. Wikimedia-cat promourà NOMES el català a traves i amb l’ajut dels projectes Wikimedia?

Gomà, Martorell i Paucabot fan comentaris a les preguntes:

 1. Nosaltres treballem directament al Rosselló, ja ho fem, li ensenyem foto,
 2. La idea és promoure “principalment” el català i col•laborar amb tots els capítols territorials on es parla català.

La Delfine pregunta si ja hem parlat amb WM-FR (en wknight-work afegeix: i Itàlia?)

En Gomà diu que primer hem volgut parlar amb ells, que si hi estan d’acord encetem converses ja amb WM-FR i WM-IT per trobar una fórmula bona per tots. (NO HI HA RESPOSTA).

En Paucabot, la Delphine, i en Martorell fan diversos comentaris entorn a si els capítols territorials promouen principal ment l’idioma del país i que els lingüístics promourien principalment el llenguatge del capítol...

La Delphine explica el motius pels quals han fixat els capítos en base a Països:

 1. Fàcil definició de l’àrea (no es trepitgen els una als altres)
 2. Flux de diners, els diners van a una única organització, no hi ha diverses bústies pels diners.
 3. Trencar la divisió que tenen tendència a seguir els projectes Wikimedia per llenguatges.

La Delphine pregunta: *Que ofereix Wikimedia.cat als altres capítols en general? Exemples:

 1. WM-Alemania posa a disposició el toolserver a tota la comunitat, no només l’alemanya
 2. WM-FR paga 15.000euros per les operacions tècniques internacionals.

En Gomà diu que són un munt de questions, que ara ells tenen una idea millor de les nostres necessitats i que nosaltres entenem millor els seus motius i proposa prendre’ns un dies per comentar-ho amb els companys i retrobar-nos altre cop.

En Martorell i la Delphine parlen de les transferències de competències a la Generalitat, de la possibilitat de Wikimedia.Catalunya basat a Barcelona en DrorK-IL diu que WM-Catalunya pot provocar problemes entre capítols.

En Gomà insisteix en que cal parlar amb l’altre gent i tornar-nos a trobar. Que podem presentar pressupostos detallats i oportunitats d’aconseguir diners, respostes a les preguntes i anàlisis de riscos i plans de contingència, però no ara. S’ofereix a explicar detalladament la forma de treure’n el màxim amb una bona coordinació entre WM-ES, WM-FR i WM-CAT, que també hi ha ajuts europeus. *La Delphine* diu que ho sap i que ho troba *superinteressant*.

En DrorK-IL es prgunta com reaccionaria la gent d’Europa sobre capítols basats en regions autònomes. *La Delphine* el talla: Encara no hem arribat aquí Drork! *Drork*:Cert, només provava:-

La Delphie diu que podem traballar en això i tornar. En Gomà proposa tornar-nos a trobar en una setmana i promet portar respostes, informació i propostes.

La Delphine resumeix els temes a resoldre:

 1. colaboració amb els capítols terriorials existents o propers a exixtir (quin model)
 2. Flux de calers (com s’assegura que els calers adequats van al lloc adequat)
 3. Wikimedia.cat en la perspectiva ampla de wikimedia “internacional” (què aporta wikimedia.cat als projectes wikimedia en general)

I dona les seves opinions personals:

 1. poseu més coses al pot de les idees.
 2. Encara creu que tenir capítols territorials amb regles diferents no és una solució viable a llarg termini però cada cop està més convençuda que hem de trobar una forma per aplegar gent més enllà de les fronteres territorials, no sap si són seccions, sub-capítols o super-capítols com podria ser el cas de wiki.cat, o fins i tot organitzacions independents que actuen com a coordinadors dels capítols existents, per exemple wiki.cat podria treballar per assegurar que a WM-FR i WM-ES es té cura dels projectes wikimedia en català. Ressalta que són només idees i opinions personals i que creu que hi ha una solució i que l'hem de trobar.

En Gomà proposa de tornar-nos a trobar el dimecres 20 a les 19 hores al mateix canal. S’acorda fer-ho així.

La Delphine elogia la trobada, diu que l’ha trobat extremadament productiva (abans ja havia elogiat que tenim molts projectes i molt interessants que estem molt ben organitzats que els hem deixat molt gratament impressionats bla, bla, bla..)

La Delphine demana si tenim una llista de correus wikicat, es fan diversos comentaris i al final s’acorda de penjar la info a la llista wikica-l.

S'acomiada la gent i s'acaba la reunió.