Amical Wikimedia/Activities Plan 2015

Per assolir les fites marcades al Pla estratègic 2014 - 2018 ens hem marcat una sèrie de línies d'actuació 2014-2015, que es detallen a continuació relacionades amb cada prioritat

Línies d'actuació edit

 
Relació entre prioritats

Línies mestres del pla d'activitats 2015 edit

S'enumeren les línies d'actuació principals d'Amical considerant la proposta feta al FDC i el pla estratègic 2014- 2018, així com els compromisos o projectes a mitges del curs passat.

Comunitat edit

El programa Comunitat respon a la prioritat de l'eix "cohesió" del pla estratègic. Es basa en fomentar trobades periòdiques entre els socis als actes programats, recollir les idees per fer nous projectes, fomentar l'avaluació comunitària i dur a terme la viquitrobada anual.

GLAM edit

S'inclouen en aquest programa totes les accions dutes a termes en el sector cultural, en sentit ampli. Els agents prioritaris seran:

 • Biblioteques, seguint l'actuació del curs passat, ja que han demostrat voluntat d'incorporar els projectes viqui de forma activa i autosostenible, apart de lligar amb l'eix "territori" del pla. S'intentarà ampliar la tasca feta al País Valencià i cobrarà especial protagonisme Viquitexts
 • Wikiars, per continuar amb els projectes d'il·lustració científica i similars
 • Museus, intentant que aportin valor afegit, com la coordinació amb centres educatius o institucions locals

Educació edit

La màxima prioritat serà treballar amb les universitats, estem recollint ja els fruits de la campanya del curs passat. Les universitats compleixen amb els eixos del pla estratègic:

 • territori: intentarem fer una activitat com a mínim amb cada universitat de la Xarxa Lluís Vives
 • contingut: els professors d'universitat sovint són els màxims experts en la seva àrea de coneixement i poden aportar contingut de qualitat. El nombre d'estudiants vetlla pel creixement dels projectes
 • discurs: les universitats ens ajuden a escampar el nostre discurs a partir dels fòrums de difusió i debat intel·lectual que li són propis
 • lectors: canviar la mentalitat dels professors i gent lligada al món universitari pot fer augmentar el nombre de lectors

Altres iniciatives edit

Es destinarà una partida específica per a altres projectes que puguin sorgir durant l'any. Mereixen especial atenció la campanya per navegar en català (augment de lectors) i les iniciatives lligades al grup tècnic, de recent creació. Els projectes germans s'inclouran de manera natural en els programes glam i edu per difondre'ls al màxim, ja que concentren el gruix del temps dedicat a projectes, però determinades iniciatives que sobrepassin aquests programes tindran el seu espai específic en el programa d'altres iniciatives

Indicadors a desembre 2015 edit

 • Socis d'Amical que han participat en una activitat/project a l'any: (pendent omplir)
 • Percentatge d'usuaris més actius de la Viquipèdia que són socis d'Amical: (pendent omplir)
 • Número de documents de referència publicats sobre els valors i projectes d'Amical: (pendent omplir)
 • Número d'editors amb més de 5 edicions al mes a la Viquipèdia: (pendent omplir)
 • Número d'articles a la Viquipèdia en català: (pendent omplir)
 • Número d'Adqs en català: (pendent omplir)
 • Número de pàgines vistes: (pendent omplir)
 • S'ha celebrat un mínim d'una activitat presencial cada any a cada zona del territori catalanoparlant.? Sí/NO