Affiliations Committee/Resolutions/Advisor's Roles & Expectations/nl

This page is a translated version of the page Affiliations Committee/Resolutions/Advisor's Roles & Expectations and the translation is 100% complete.

De Wikimedia Affiliaties Commissie (AffCom) adviseert en doet aanbevelingen met betrekking tot de erkenning en het bestaan van Wikimedia-verenigingen. Hoewel de leden van AffCom gekozen vertegenwoordigers zijn uit alle Wikimedia-gemeenschappen, zijn er anderen die worden uitgenodigd om een adviserende rol te vervullen. AffCom-adviseurs zijn niet-stemgerechtigde leden van de gemeenschap die aanbieden om AffCom te helpen bij haar inspanningen.

Wanneer u wordt uitgenodigd om als Adviseur van AffCom te dienen, wordt u dit verwacht:

Ervaring en expertise

Leden van de gemeenschap zullen worden uitgenodigd in een adviserende rol vanwege hun ervaring en expertise in de Wikimedia-beweging op manieren die van direct nut zijn voor het soepel functioneren van Affiliates. Dit omvat ervaring in:

  • Conflictbepaling en/of bemiddeling
  • Het begrijpen van lokale en culturele contexten het adviseren over verschillende regio's of geografische gebieden waar Affiliates actief zijn
  • Board governance en verkiezingsproces,
  • Voorkeur aan een internationale visie (hoewel niet land-per-land specifiek) op rechten en wetgeving
  • Empathie voor het begrijpen van complexe situaties, persoonlijke motivatie en psychologie.
  • Goed gevoel voor publieke betrekkingen bij het omgaan met diversiteit binnen de beweging.

Tijdsbesteding

  • Van AffCom-adviseurs wordt verwacht dat ze indien nodig maandelijkse vergaderingen van de Conflict Subcommittee of Recognitions Subcommittee bijwonen en reageren op e-mails die aan hen zijn gericht over bepaalde zaken die verband houden met AffCom-werk en hun expertise.
  • Adviseurs moeten in staat zijn om op verzoek individuele leden te ontmoeten die leiding geven aan taken of subcommissies
  • Voorzichtig zijn met de tijd van de adviseurs, de AffCom-leden moeten samenwerken om hen niet te overweldigen.

Duur van de aanstelling

Van AffCom-adviseurs wordt verwacht dat ze voor de duur van een jaar dienen, de periode kan maximaal twee keer worden verlengd.