Admin activity review/2013/Notice to inactive right holders/cs

Tvá správcovská funkce

edit

Ahoj. Jsem stevard. Nedávno bylo schváleno nové pravidlo týkajícího se odstraňování „zvláštních práv“ (správce, byrokrata, atd.) Na základě tohoto pravidla stevardé přezkoumávají správcovskou činnost na všech wikiprojektech, které nemají žádná pravidla ohledně správcovské nečinnosti.

You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on xxwiki, where you are (an administrator / a bureaucrat / a bureaucrat and administrator). Since that wiki does not have its own administrators' rights review process, the global one applies.

Pokud si chceš ponechat práva, měl bys uvědomit komunitu na skutečnost, že ti stevard napsal tato upozornění o nečinnosti. Pokud proběhne komunitní diskuse a pokud si bude komunita přát, aby sis práva podržel, oslov stevardy na jejich nástěnce, odkaž přitom na místní komunitní komunitní diskusi, kde komunita vyjadřuje své přání, aby sis práva ponechal, a dolož pokračující potřebu ponechat si práva.

My stevardi odpovědi vyhodnotíme. Pokud neobdržíme do měsíce žádnou odpověď, pak pokročíme k odstranění tvých správcovských práv. V případě pochybností vyhodnotíme odpovědi a předáme otázku k řešení místní komunitě pro její zhodnocení a komentář. Pokud máš jakékoliv otázky, obrať se na nás na m:Stewards' noticeboard (anglicky).

S pozdravem, (signature)