Admin activity review/2013/Notice to communities/ms

Comment Note: This notice will be sent to wikis listed on Admin activity review/2013/Data#Wikis with inactive rights holders which are not marked as exempt there.

PENTING: Kajian aktiviti penyelia

edit

Helo. Sebuah dasar baru mengenai pembuangan "hak lanjutan" (pentadbir, birokrat, dll) telah diterima pakai oleh konsensus komuniti global (komuniti anda telah menerima sebuah notis mengenai perbincangan ini). Menurut dasar ini, pengelola sedang meninjau aktiviti pentadbir dalam wiki yang lebih kecil. Sepanjang yang kami tahu ialah , wiki anda tidak mempunyai proses formal untuk membuang "hak lanjutan" daripada akaun yang tidak aktif. Ini bermakna pengelola yang akan menguruskannya mengikut ulasan aktiviti pentadbir ini.

Kami telah menentukan bahawa pengguna berikut memenuhi kriteria tidak aktif (tiada suntingan dan tiada tindakan log selama lebih daripada 2 tahun):

  1. pengguna 1 (pentadbir)
  2. pengguna 2 (birokrat, pentadbir)
  3. pengguna 3 (birokrat)
  4. ...

Para pengguna akan menerima pemberitahuan segera, meminta mereka untuk memulakan perbincangan masyarakat jika mereka mahu mengekalkan sebahagian atau semua hak-hak mereka. Jika pengguna tidak bertindak balas, maka hak lanjutan mereka akan dikeluarkan oleh para pelayan.

Walau bagaimanapun, sekiranya kamu sebagai komuniti ingin mencipta proses ulasan aktiviti untuk menggantikan yang global itu dan ingin membuat perbincangan lain mengenai pemegang hak yang tidak aktif, atau telah mempunyai dasar yang kami tertinggal, maka tolong memaklumkan pengelola di Meta-Wiki supaya kami dapat tahu untuk tidak meneruskan ulasan hak pada wiki anda. Terima kasih, (signature)