Admin activity review/2013/Notice to communities/et

Comment Note: This notice will be sent to wikis listed on Admin activity review/2013/Data#Wikis with inactive rights holders which are not marked as exempt there.

TÄHTIS: Administraatorite aktiivsuse ülevaatus edit

Tere. Hiljuti võeti kaastööliskonna globaalse konsensuse põhjal vastu tegevusjuhised "suuremate õiguste" (administraator, bürokraat jne) eemaldamise kohta (teie projekti teavitati arutelust). Nende tegevusjuhiste järgi vaatavad stjuuardid administraatorite aktiivsuse väiksemates vikides üle. Meile teadaolevalt puudub teie vikis ametlik protseduur ebaaktiivsetelt kontodelt "suuremate õiguste" eemaldamiseks. See tähendab seda, et stjuuardid hoolitsevad siin selle eest administraatorite aktiivsuse ülevaatusele käigus.

Oleme kindlaks teinud, et järgmised kasutajad vastavad ebaaktiivsuse kriteeriumitele (ühtegi muudatust ega logitoimingut enam kui kahe aasta jooksul):

  1. user 1 (administraator)
  2. user 2 (bürokraat, administraator)
  3. user 3 (bürokraat)
  4. ...

Need kasutajad saavad peagi teavituse, kus neil palutakse siin arutelu alustada, kui nad soovivad säilitada osa oma õigustest või kõiki neist. Kui kasutajad ei vasta, eemaldavad stjuuardid nende õigused.

Kui aga teie kaastööliskond soovib vastu võtta globaalset protseduuri asendava aktiivsuse ülevaatuse protseduuri, kui soovite nende õiguste ebaaktiivsete valdajate kohta teistsuguse otsuse vastu võtta või kui teil juba on oma tegevusjuhised, mida me ei märganud, siis palun andke sellest metavikis stjuuarditele teada. Siis teame, et meil pole tarvis teie vikis ülevaatusega jätkata. Aitäh. (signature)