Admin activity review/2013/Notice to communities/cs

Comment Note: This notice will be sent to wikis listed on Admin activity review/2013/Data#Wikis with inactive rights holders which are not marked as exempt there.

DŮLEŽITÉ: Přezkoumání správcovské činnostiEdit

Ahoj. Globální komunitou byla přijato (vaší komunitě byla diskuse oznámena) nové pravidlo týkající se odebírání „zvláštních práv“ (správce, byrokrata, atp.). Na základě tohoto pravidla stevardi přezkoumávají činnost správců na menších wikiprojektech. Podle našich informací váš wikiprojekt nemá žádné formalizované postupy pro odebírání „zvláštních oprávnění“ nečinným účtům. To znamená, že se o to postarají stevardi v rámci nového přezkoumávání činnosti správců.

Zjistili jsme, že následující uživatelé splňují kritéria nečinnosti (žádné editace ani jiné zaznamenané úkony za poslední dva roky):

  1. uživatel 1 (správce)
  2. uživatel 2 (byrokrat, správce)
  3. uživatel 3 (byrokrat)

Tito uživatelé brzy dostanou oznámení, kterým budou požádani o založení komunitní diskuse, pokud si chtějí některá či všechna svá práva podržet. Pokud tito uživatelé nezareagují, stevardi jim práva odeberou.

Pokud byste ovšem jako komunita chtěli vytvořit svá vlastní pravidla nadřazená těm globálním, chtěli o současných nečinných držitelích práv rozhodnout jinak, nebo dokonce už máte nějaká pravidla, kterých jsme si nevšimli, dejte vědět stevardům na Metu, abychom věděli, že v řešení nečinných správců na tomto projektu nemáme pokračovat. Díky, (signature)