Admin activity review/2013/Notice to communities/bg

Comment Note: This notice will be sent to wikis listed on Admin activity review/2013/Data#Wikis with inactive rights holders which are not marked as exempt there.

ВАЖНО: Преглед на правилата по активността на администраторите edit

Здравейте. Наскоро с решение на глобалната общност (вашата общност е получила съобщение за тази дискусия) беше приета нова политика относно отмяната на „разширените права“ (на администратори, бюрократи и т.н.). Съгласно тази политика стюардите контролират активността на администраторите в по-малките езикови раздели на уикипроектите. Доколкото ни е известно, във вашия раздел не се прилага официално премахване на „разширените права“ при неактивните профили. Това означава, че вече с тези въпроси ще се занимават стюардите в съответствие с новите правила за активността на администраторите.

Ние определихме, че следните участници попадат в критериите ни за неактивност (участници, които над 2 години не са правили редакции и не извършвали никакви административни действия):

  1. потребител 1 (администратор)
  2. потребител 2 (бюрократ, администратор)
  3. потребител 3 (бюрократ)
  4. ...

Тези участници скоро ще получат уведомление с молба да започнат дискусия в общостта дали желаят да запазят някои или всички свои права. Ако участниците не отговорят на молбата, техните разширени права ще бъдат отменени от стюардите.

Обаче ако вие, както и общността, желаете вместо глобалния процес да създадете собствен процес на контрол, искате да приемете някакво друго решение по повод на тези неактивни притежатели на права, или вече прилагате политика, за която не знаем, моля, уведомете стюардите в Метауики, за да сме наясно, че във вашия раздел не е необходимо да се занимаваме с контрола на правата. Благодаря, (подпис)