Abstraktní Wikipedie/Aktualizace/2023-02-17

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Updates/2023-02-17 and the translation is 100% complete.
Aktualizace Abstraktní Wikipedie Translate

Abstraktní Wikipedie prostřednictvím e-mailového seznamu Abstraktní Wikipedie na IRC Wikifunkce na Telegramu Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na Twitteru Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na YouTube Webové stránky Wikifunkcí Translate

Wikifunkce: sborník výpočtů

 
Známka vydaná 6. září 1983 v Sovětském svazu k (přibližným) 1200. narozeninám al-Chwárizmího.

Před dvanácti sty lety napsal polyhistor Muhammad ibn Musa al-Chwarizmi knihu The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Narodil se v Chwarazmu v dnešním Uzbekistánu a knihu napsal v Bagdádu v dnešním Iráku. Cílem knihy bylo pomoci lidem najít odpovědi na určitou formu otázek: například jak vypočítat dědictví ("muž zanechává dva syny a dceru"), plochu dvora ("předpokládejme, že dvůr má tvar kosočtverce"), ceny pro obchodní transakce ("deset za osm, tak kolik za čtyři?") a mnoho dalších podobných praktických otázek pro každodenní život. Al-Chwarizmi čerpal znalosti a postupy z indických čísel, babylonské astronomie a řecké matematiky (která byla v té době v Řecku a na Západě z velké části ztracena). Kniha zůstala po více než půl tisíciletí hlavní učebnicí tohoto tématu, široce ovlivnila matematiku a její zápis a odpověděla na otázky mnoha lidí, ať už se týkaly dělení dědictví, zjišťování velikosti pozemků nebo nákupu a prodeje zboží.

Kniha měla takový vliv, že z ní vznikla dvě slova, která se dodnes hojně používají a mají příbuzné výrazy v mnoha jazycích: slovo algebra, které je odvozeno od arabského slova جبر (al-jabr), pochází z názvu knihy a slovo algoritmus je odvozeno od al-Chwarizmi, jména autora. I dnes zdobí al-Chwarizmího obraz obálku některých ekvádorských učebnic matematiky a zdá se, že tyto knihy obsahují i úryvky z jeho Sborníku!

 
Stránka z al-Chwárizmího Algebry

Význam a relevance této knihy naznačuje jeden z odkazů, na který mohou Wikifunkce aspirovat: sborník metod, jak odpovídat na otázky, včetně otázek, jako jsou ty výše uvedené, a mnoho dalších. Stejně jako Wikipedie následuje ducha Západního osvícenství ztělesněného v Encyklopedi neboli systematickém slovníku věd, umění a řemesel Denise Diderota a Jean le Rond d'Alemberta. Wikifunkce sledují Sborník jako výdobytek Islámského zlatého věku, někdy také nazývaného islámské osvícenství.

Funkce ve Wikifunkcích budou moci vypadat jako čistá matematika ("kolik je 25 % z 1,5?") nebo jako otázky, se kterými se můžeme setkat v každodenním životě ("když je pozemek o rozloze 1,5 akru, jak velký by byl jeden díl ze čtyř stejných dílů?"). Je známo, že převod z druhého na první způsob není vždy triviální: jeden můj bratranec měl v dětství se zlomky potíže. Jakmile jsem však tytéž otázky přeformuloval tak, aby se týkaly peněz namísto čistých čísel, odpověděla na každou z otázek, a dokonce i na další, bez zaváhání a bez chyby.

Oba typy funkcí mohou existovat ve Wikifunkcích vedle sebe a běžné funkce mohou ve svých implementacích používat ty čistě matematické. Funkce mohou tvořit vrstvy nad jinými funkcemi a funkce užitečné pro výpočet množství ingrediencí do receptů mohou navazovat na funkce pro násobení a převod jednotek.

Ve Wikifunkcích budou funkce doplněny dokumentací, která je vysvětluje. Tato dokumentace může být pro uživatele vodítkem a pomůže jim najít správnou funkci, která odpoví na jejich otázky. To, jak je funkce pojmenována, jak jsou pojmenovány její argumenty, dokumentace doprovázející funkce - to vše může být významným faktorem, který přispěje k tomu, že Wikifunkce budou přístupnější a najdou si širší publikum.

To klade na komunitu zodpovědnost za výběr přístupných a srozumitelných názvů funkcí a argumentů a za nabídku dokumentace, která funkci přiblíží uživatelům Wikifunkcí. Avšak stejně jako mnohé příklady v al-Chwarizmiho knize měly pro mnoho lidí na mnoha místech Evropy omezenou relevanci, protože se neřídily islámskými pravidly pro dědictví, musíme být opatrní při čerpání příkladů a pojmenování ze zdrojů mimo ty, které mají kořeny v západním světě. I když je základní matematika univerzální, příklady a případy použití výpočtů často univerzální nejsou. Doufám, že jako komunita budeme mít na paměti svou odpovědnost.

Sken anglické kopie al-Chwarizmiho kompendia najdete na Archive.org: archive.org/details/algebraofmohamme00khuwrich/.

Zajímavé je, že překlad obsahuje také překlad do matematické notace, který může být pro některé moderní čtenáře srozumitelnější než vlastní anglický překlad. To by bylo v al-Chwarizmího době zcela nemyslitelné.

Mimochodem, můj bratranec? Dospěl a před několika lety získal titul z ekonomie.

DUCT: Doing Unique Ci Things

Stef Dunlap, softwarová inženýrka v oddělení testovacího inženýrství v týmu Abstraktní Wikipedie, pracuje na provádění end-to-end testů v efemérních testovacích prostředích pro jednotlivé záplaty. Testy jsou organizovány pomocí GitLab CI (Continuous Integration) na instanci Gitlabu Wikimedia. Efemérní testovací prostředí jsou provozována na malém clusteru Kubernetes na Cloud VPS. Malá přemosťovací vrstva napsaná v jazyce Rust běžící na Toolforge udržuje tato prostředí v synchronizaci s opravami Gerrit.

Tento nový přístup s pracovním názvem DUCT (Doing Unique Ci Things) usiluje o vytvoření vzoru, který by ostatní projekty Wikimedia s pomocnými službami mohly využít k provádění spolehlivých end-to-end testů a ručnímu testování funkcí v testovacích prostředích s jedním nájemcem (na rozdíl od multitenantského Beta Clusteru), přičemž by využívaly stávající nástroje nadace Wikimedia Foundation a přijímaly nové technologie, do kterých se investuje v rámci celého hnutí Wikimedia.

Stef představí svou práci příští úterý [21. února 2023 v 17:00 UTC]. Přednáška bude nahrávána a následně zpřístupněna. Zájemci se mohou připojit na Google Meet, kde bude příležitost k dotazům. Odkaz na přednášku je: meet.google.com/tpn-fafq-ekj.

Veřejné zasedání týmu NLG 21. února 2023

Příští úterý 21. února 2023 v 16:30 UTC se uskuteční naše druhé veřejné setkání pracovního týmu NLG (Natural Language Generation). Schůzka se bude konat na Jitsi a připojit se k ní můžete zde: meet.jit.si/AWVolunteersCorner.

Na tomto setkání vystoupí Maria Keet s přednáškou o návrhu "abstraktního obsahu" pro psaní "konstruktorů", což jsou ty části strukturovaných informací, které jsou umístěny mezi Wikidata a Wikifunkce jako zdroj na jedné straně pipeline a prostředí pro vykreslení tohoto obsahu do vět nebo odstavců textu v přirozeném jazyce na druhé straně pipeline. Doufáme, že z tohoto diskusního dokumentu z listopadu 2022 uděláme krok vpřed směrem ke stále konkrétnějším, požadovaným vlastnostem specifikace datové struktury.

Omlouváme se, že se tyto dvě události překrývají.

Aktualizace vývoje ke dni 10. února

  • Aby byl Cíl 2 (efektivní a správné vyhodnocování) v dobrém stavu, byly zahájeny práce na nahrazení současného vyhodnocovacího programu, který pokrývá všechny nativní programovací jazyky, které podporujeme, individuálními vyhodnocovacími programy pro každý programovací jazyk. To umožní v budoucnu snadněji zavádět další programovací jazyky a hlavně zapínat a vypínat podporu jednotlivých programovacích jazyků v případě, že vyvstane potřeba, např. získat čas v reakci na kritické chyby v běhovém prostředí konkrétního jazyka. Jedná se o požadavek vyplývající z bezpečnostního přezkumu.
  • V rámci Cíle 6 (stabilní a bezpečný systém) bylo definováno a vytvořeno mnoho uživatelských práv a skupin uživatelů. Ty jsou potřebné k definování specifických činností, které by měli mít povoleny pouze určití uživatelé a které jsou jedinečné pro prostředí Wikifunkcí. To zahrnuje vytváření nových typů, aktivaci a deaktivaci implementací a testerů atd.
  • V Cíli 5 (výchozí zobrazení) probíhá práce na komponentě seznam, která je jednou ze dvou hlavních zbývajících komponent tohoto cíle. Zároveň pokročily nebo dokonce byly dokončeny návrhy pro cíl 5 a pro cíl 9 (aktualizace ostatních složek) (včetně výběru ikon pro různé režimy a krásného designu pro implementace).
  • Co se týče Cíle 3 (metadata), byla odeslána na review poslední hlavní oprava pro implementace změny pořadí, čímž jsme se přiblížili k uzavření tohoto cíle. To nám umožní vybírat efektivní, namísto současného náhodného přístupu, implementace ke spuštění pro danou funkci, díky čemuž bude běh systému předvídatelnější a bude spotřebovávat méně zdrojů.