Abstraktní Wikipedie/Aktualizace/2023-02-01

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Updates/2023-02-01 and the translation is 100% complete.
Aktualizace Abstraktní Wikipedie Translate

Abstraktní Wikipedie prostřednictvím e-mailového seznamu Abstraktní Wikipedie na IRC Wikifunkce na Telegramu Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na Twitteru Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na YouTube Webové stránky Wikifunkcí Translate

Aktualizace návrhu a uzavření cíle 4

V rámci cíle 4 jsme zlepšili praxi v definici funkce. Například jsme optimalizovali rozvržení, rozestupy a informační architekturu úprav definice funkce na mobilních zařízeních. Dříve bylo obtížné procházet stránku shora dolů. Nyní jsme díky pozornějšímu využití bílého místa a hierarchii písma schopni vizuálně seskupit související obsah.

 

Před touto aktualizací nebylo možné odstranit funkční vstup na počítači, zatímco na mobilu to možné bylo. Postarali jsme se o to, aby bez ohledu na zvolené zařízení byly k dispozici stejné funkce.

Také jsme upřesnili, která pole jsou povinná a která nepovinná. Přidali jsme ukázky jako placeholdery a pod každé pole jsme zařadili pomocné texty, abychom lépe objasnili očekávaný typ obsahu.

 

V neposlední řadě jsme navrhli zveřejnění na klíč. Blok pro publikování jsme přesunuli z dolní části zobrazení "definice funkce" do dialogového okna, abychom lépe oddělili činnosti.

 

Implementací těchto a mnoha dalších návrhů jsme uzavřeli cíl 4 fáze θ ve vývoji Wikifunkcí. Cílem bylo aktualizovat zobrazení funkcí ve Wikifunkcích a co nejvíce zjednodušit definici funkcí.

Wikifunkce budou mít dva hlavní vstupy, které, jak doufáme, bude moci využívat velké množství lidí: používání funkcí z Wikifunkcí a definování funkcí pro Wikifunkce. Chápeme, že implementace funkce může být mimo rámec toho, co by mohlo být pro mnoho přispěvatelů snadné. Doufáme však, že jsme navrhli postup, který umožní širokému spektru lidí definovat funkci, a tím ukázat své potřeby. Stejně jako v případě každé wiki doufáme, že lidé s různou úrovní dovedností budou schopni spolupracovat a že tyto definice pak budou přebírat a implementovat lidé s takovou úrovní dovedností, aby se při přispívání implementací cítili pohodlně.

V rámci cíle 10 fáze θ pak budeme pracovat na uživatelském rozhraní pro používání funkcí. Než se k tomu dostaneme, budeme pracovat na Cíli 5, kde budeme pracovat na výchozí komponentě, která bude hlavním stavebním kamenem našeho uživatelského rozhraní, a na Cíli 9, kde budeme výchozí komponentu používat v řadě základních typů.

ZObject Decoder

Stef Dunlap vyvinula online nástroj, který po zadání ZObject v JSONu doplní vstupní údaje o užitečné anotace, aby je bylo možné lépe číst. Zatímco doufáme, že většina uživatelů se s nezpracovaným ZObjectem v praxi nikdy nesetká, těm ubohým ztraceným duším, které se s ním setkají, se tento nástroj může opravdu hodit: ZObject Decoder najdete na adrese https://zobject-decoder.toolforge.org/

Pondělní dobrovolnický koutek

Příští pondělí se bude konat náš každoměsíční dobrovolnický koutek. Setkání se bude konat v pondělí 6. února 2023, 18:00-18:30 UTC a připojit se k němu můžete na Jitsi na následujícím odkazu: https://meet.jit.si/AWVolunteersCorner

Připravte si otázky, nápady nebo třeba jen přijďte ze zvědavosti a my vám pomůžeme najít místa, kde můžete přispět.

Aktualizace vývoje ke dni 27. ledna 2023

  • Cíl 5 (Zavedení výchozího zobrazení) pokračuje dobrým pokrokem. Základní komponenty, řetězce a odkazy, byly dokončeny, stejně jako booleany a jednojazyčný text (monolingual text). Byly zahájeny práce na dvou nejsložitějších komponentách, seznamech a volání funkcí.
  • V rámci příprav na Cíl 9 (aktualizace ostatních komponent) jsme odvedli skvělou práci a určili, které komponenty je třeba reimplementovat pomocí současných funkcí, aby nahradily stávající uživatelské rozhraní.
  • Práce na Cíli 2 (efektivní a správné vyhodnocování) a Cíli 6 (stabilní a bezpečný systém) byla vyhodnocena a rozhodli jsme se nepracovat na těchto dvou cílech souběžně. Nejprve se zaměříme na Cíl 6.
  • V rámci Cíle 3 (metadata) pracujeme na změně pořadí implementací na základě testů uložených v cache.
  • Tento týden máme čtvrtletní týden oprav, což je týden bez schůzek zaměřený na opravu chyb a splácení technického dluhu