Abstraktní Wikipedie/Aktualizace/2022-10-20

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Updates/2022-10-20 and the translation is 100% complete.
Aktualizace Abstraktní Wikipedie Translate

Abstraktní Wikipedie prostřednictvím e-mailového seznamu Abstraktní Wikipedie na IRC Wikifunkce na Telegramu Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na Twitteru Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na YouTube Webové stránky Wikifunkcí Translate

Demonstrační video Bety Wikifunkcí

Připravujeme řadu zásadnějších aktualizací, na kterých se stále pracuje. Těšit se na ně můžete v následujících týdnech.

Ukázka Bety Wikifunkcí, vytvoření funkce xor

Předtím vám tento týden představíme šestiminutové video. Ukazuje vytvoření nové funkce na Betě Wikifunkcí, a demonstruje tak současný stav implementace systému Wikifunkcí. Pro jednoduchost jsem vybral funkci exclusive or (XOR), která přijímá dva logické argumenty a vrací, zda je pravdivý jeden, nebo druhý argument (ale ne oba).

Video demonstruje

 1. deklaraci funkce
 2. zápisem čtyřech možných testerů (protože existují dva argumenty, z nichž každý může mít dvě možné hodnoty, existují čtyři možné vstupy: nepravda/nepravda, pravda/nepravda, nepravda/pravda a pravda/pravda).
 3. schvalování testerů
 4. složení implementace
 5. schvválení implementace
 6. spuštění funkce

Rádi bychom od vás slyšeli názory na současný stav a na případná vylepšení postupu práce.

Editace zaměstnanců

Před několika týdny jsme vás pozvali, abyste se zapojili do přípravy pravidel pro editaci zaměstnanců. Je k dispozici několik diskusí a první návrh a bylo by skvělé, kdyby se na toto téma vedla další diskuse.

Aktualizace vývoje ke dni 14. října 2022

Z první skupiny skončili čtyři stipendisté z Google. Vzhledem k odchodu všech stipendistů Google, kteří pracovali v oblasti Výkonnost, jsme sloučili zbývající práci v oblasti Výkonnost pod oblast Zkušenosti.

Zkušenosti

 • Opraveny další chyby na FE
 • Dokončeno testování zaměřené na kritické cesty uživatelů
 • Byla připravena sada srovnávacích testů pro orchestrátor

Meta-data:

 • Přidání strategie provádění a toho, která implementace byla spuštěna, do metadat
 • Uspořádáno pro prezentaci těchto prvků v dialogových oknech metadat
 • Přidán nový nástroj orchestrátoru pro přidávání metadat do obálky ZWrapperu

Generování přirozeného jazyka:

 • Byl dokončen dokument o tom, jak může uživatelské rozhraní získávat gramatické posudky/shromažďovat lexikální údaje
 • Průběžná diskuse a pokrok při zdokonalování specifikace jazyka šablon