Abstraktní Wikipedie/Aktualizace/2022-09-30

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Updates/2022-09-30 and the translation is 100% complete.
Aktualizace Abstraktní Wikipedie Translate

Abstraktní Wikipedie prostřednictvím e-mailového seznamu Abstraktní Wikipedie na IRC Wikifunkce na Telegramu Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na Twitteru Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na YouTube Webové stránky Wikifunkcí Translate

Cory v rezidenci v Istanbulu - závěrečná zpráva

Jak si možná vzpomínáte, Cory Massaro z týmu Abstraktní Wikipedie nedávno ukončil uměleckou rezidenci v Istanbulu, které se zúčastnil jako člen tvůrčího dua Tecnologías Silvestres. Podělí se zde svojí zprávou o některé zajímavosti z cesty a také o některé závěry týkající se demokratizace znalostí a technologických výzev, kterým čelí specifické jazykové komunity.

Fotoprohlídka

 
Kočka v Istanbulu

V Istanbulu žijí převážně kočky, asi z 90 %. Někdy stojí pod pouličními lampami a mňoukají na vás jako obchodníci s kočičím masem. Někdy vás prostě jen tak posuzují ze skal.

 
Skalní katedrála v Kappadokii

Na pár dní jsme se vydali na výlet do Kappadokie, abychom zjistili, o čem to je. Tam, kde je teplo jako v ďáblově prachové vířivce, se historicky žije v lávovém dómu nebo jeskyni. V Kappadokii je několik podzemních měst, kde se lidé scházeli, když bylo venku horko nebo válka. V jednom takovém městě se nachází starobylá skalní katedrála (tj. katedrála ze skály, nikoliv místo největšího koncertu Van Halen).

 
Podzemní napájecí kabely

V podzemních městech jsou pro nás, zhýčkané moderní lidi, zapojena světla. Jeskyně jsou plné kabelů a elektrických krabic, což vytváří atmosféru klimatické apokalypsy, která je vynikající.

 
Shamaran

Takové sochy byly po celém městě. Bylo mi trapné, že jsem nedokázal identifikovat tuto dvakrát korunovanou centimdesátiletou hadici, a tak jsem vyzkoušel mytologické znalosti týmu Abstraktní Wikipedie. Quiddity ji nakonec identifikovala jako Šahmaran.

 
Vodní hodiny

Je tu celé Muzeum dějin vědy a techniky v islámu. Muzeum začíná třemi galeriemi s fotografiemi evropských křesťanských mužů. Poté začíná být opravdu fascinující. Jedním z vrcholů byly tytp nádhernéh vodní hodiny!

Umění

Hodně času jsem strávil zamyšleným zíráním do dáli v písařském snění. Dělal jsem důležité literární náčrty o kočkách bojujících s racky, o chování lidí v kavárnách a další střípky z každodenního života. Psaly se básně, upravovaly povídky a spolu s dalšími obyvateli tohoto prostoru vzniklo několik výtvarných instalací. Vedl jsem také dva workshopy psaní s využitím zpracování přirozeného jazyka a surrealistických technik ke generování nápadů, které jsme pak použili k tvorbě básní a písní (vytvořil jsem word2vec věštírnu!).

Jazyk a technologie a hegemonie a Abstraktní Wikipedie

Jaké znalosti chtějí lidé sdílet? Mnozí z nás (nebo alespoň já) se intuitivně domnívají, že určité znalosti jsou více či méně "objektivní" a "neutrální", ale tyto kategorie jsou nedostatečné. Vezměme si například standardní objektivní fakta o geografii a biologii. Město má určitý počet obyvatel a rozlohu, datum založení, řídící orgán (obvykle), orientační body. Město má také svou historii a na mnoha místech nelze o této historii hovořit bez odkazu na geopolitiku. Když jsem lidem na pobytu sděloval informace o osobní historii, dozvídal jsem se fakta o tom, odkud pocházejí. Někteří z nich pocházeli z měst, o nichž se zajímavý, užitečný a velmi smutný fakt týkal nedávného násilí. Další fakta se týkala globálních velmocí, které toto násilí podporovaly, schvalovaly, dodávaly mu zbraně nebo ho přímo páchaly. Existují rostliny, například určité odrůdy fíkovníku, které jsou nyní ohroženy nebo ohroženy tím, jak válka teraformovala jejich životní prostředí. To jsou skutečná, nezpochybnitelná fakta o městech a organismech, ale není možné tato fakta uvést jasně, aniž by se jednalo o politické prohlášení.

Zatímco propoziční pravdivostní hodnotu takové skutečnosti nelze popřít, subjektivní oblasti, jako jsou politické hodnoty člověka, určují, zda je tato skutečnost zahrnuta do určitých diskurzů. Jedná se o umění vytvářet vyprávění či příběhy. Považoval bych za ušlechtilý cíl, aby se abstraktní Wikipedie stala platformou, kde lze vyjadřovat a sdílet příběhy, nejen fakta. Abstraktní Wikipedie je k tomu vhodnou platformou, protože umožňuje tyto příběhy sdílet i mimo jazykové komunity, kterých se bezprostředně týkají. Stejně jako má Abstraktní Wikipedie zprostředkovávat objektivní informace v jazycích s menšími zdroji, doufám také, že mluvčí těchto jazyků budou své znalosti prezentovat ve Wikidatech, aby Abstraktní Wikipedie mohla komplikovat vyprávění Wikipedií jazyků s velkými zdroji.

Mluvil jsem také s lidmi o tom, jak jazyk ovlivňuje jejich interakci s technologiemi. Některé postřehy nebyly překvapivé (ale přesto je důležité je slyšet a opakovat): určitý software je obtížné používat v tom či onom jazyce; internet se otevře, pokud někdo mluví hegemonním jazykem atd. Jedna věc, kterou jsem nečekal, bylo, jak často se diskuse stočily ke gramotnosti. Bylo fascinující mluvit s lidmi, kteří plynně a gramotně hovoří několika hegemonními jazyky, ale nečtou nebo nečtou dobře v jazyce, kterým mluví doma. Mluvčí Kurmanji (kurdský dialekt) se zmínil, že když si vyměňoval zprávy se svými kurdsky mluvícími přáteli, používali hlasové zprávy - používat text mu připadalo nepřirozené.

Abstraktní Wikipedie byla koncipována především jako textový projekt. To dává technický smysl. Pokud je však gramotnost překážkou, která ovlivňuje to, jak a v jakém jazyce si člověk může zvolit přístup k webové stránce, pak ji lze srovnat s jinými problémy přístupnosti. Podobně trpí i osoby se zrakovým postižením, pokud projekty berou v úvahu pouze textové rozhraní. V obou případech se zdá, že problém mohou pomoci vyřešit stejné nástroje - uživatelská rozhraní vhodná pro čtečky obrazovky, lepší technologie převodu textu na řeč ve všech jazycích.

Shrnuto a podtrženo, z rezidence jsem odjížděl se dvěma velkými otázkami ohledně práce, kterou náš tým dělá.

  1. Jak může Abstraktní Wikipedie podávat náročné a kontroverzní informace a zprostředkovávat lidem pohledy, ke kterým by jinak neměli přístup?
  2. Otázky gramotnosti a přístupnosti se prolínají v jazycích, kterým chce Abstraktní Wikipedie sloužit. Jaké diskuse můžeme o tomto průsečíku vést?