Abstraktní Wikipedie/Aktualizace/2022-07-29

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Updates/2022-07-29 and the translation is 100% complete.
Aktualizace Abstraktní Wikipedie Translate

Abstraktní Wikipedie prostřednictvím e-mailového seznamu Abstraktní Wikipedie na IRC Wikifunkce na Telegramu Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na Twitteru Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na YouTube Webové stránky Wikifunkcí Translate

Benjaminova pole

Před několika týdny jsme popisovali problém, že v kanonické reprezentaci objektů pro Wikifunkce byla reprezentace typovaných seznamů velmi rozvláčná - nebo stručněji, že "typované seznamy byly příliš dlooooouhé".

V tomto příspěvku jsme uvedli stručný přehled problému. Tým si začal vytvářet názor, a přestože byl problém spíše technického rázu, rozhodli jsme se ho podrobně popsat pro komunitu, probrat několik možných řešení a popsat jejich výhody a nevýhody. Doufali jsme, že nám komunita pomůže získat odpověď a poukáže na argumenty, které jsme nevzali v úvahu. I pouhý akt dostatečně podrobného popisu problému a možných řešení by pro nás byl pravděpodobně přínosný a pomohl by nám přiblížit se k řešení. To je "rubber-ducking" ve velkém.

Má očekávání ohledně přínosů tohoto přístupu byla výrazně překonána.

Namísto pouhé diskuse o výhodách a nevýhodách jednotlivých návrhů, která již byla velmi užitečná, členové komunity dokonce předložili nové návrhy. Jeden z členů komunity, Benjamin Degenhart, navrhl ve skupinovém chatu na Telegramu / IRC nový návrh, ve kterém by první prvek seznamu deklaroval typ seznamu. Abych byl upřímný, moje první myšlenka byla "hezké, ale příliš hacky", ale řešení jsme přijali a plně popsali a začali o něm interně diskutovat.

Nakonec tým změnil předběžnou preferenci z jednoho z předchozích návrhů na nově navržené řešení Benjamina a řešení jsme nazvali Benjaminova pole, abychom uctili člena komunity, který návrh předložil.

V posledních několika týdnech jsme implementovali Benjaminova pole, což se ukázalo jako rozsáhlejší úkol, než jsme původně předpokládali. Nebylo to kvůli konkrétnímu řešení - téměř všechna ostatní řešení by byla podobně složitá - ale spíše kvůli tomu, že se dotýkalo tak zásadního aspektu funkčního modelu WikiLambdy a že na mnoha místech v řadě repozitářů se předpokládalo, jak jsou pole reprezentována.

Od minulého týdne Genoveva Galarza Heredero, vedoucí našeho pracovního týmu Experience, prohlásila, že změna funkčního modelu je plně dokončena a že Benjaminova pole jsou nyní plně podporována a implementována ve všech částech architektury Wikifunkcí.

Rozhodnutí o kanonické reprezentaci typovaných seznamů a její implementace je prvním z cílů současné fáze θ, kterého jsme dosáhli. Souběžně jsme pracovali i na dalších cílech, ale toto je první cíl, který jsme plně splnili. Těšíme se, že v příštích několika týdnech dosáhneme i dalších cílů.

Měsíční dobrovolnické koutky

Od 1. srpna 2022 budeme pořádat měsíční setkání "dobrovolnického koutku". Můžete se k nám připojit prostřednictvím Google Meet, ale budeme také sledovat kanál IRC / Telegram. Pokud máte nějaké dotazy nebo věci, na kterých byste chtěli pracovat, nebo nějaký čas, kterým byste chtěli přispět k rozvoji Wikifunkcí, zastavte se. Schůzky dobrovolnického koutku budou probíhat od 17:30-18:00 UTC a budou každé první pondělí v měsíci.

Další čtení a poslech

Bezpečnostní tým Wikimedia Foundation zveřejnil blogový příspěvek popisující jejich zkoumání nové bezpečnostní pipeline, která dobře konvenuje s plánovaným přechodem z Gerritu na Gitlab. Jako příklad nové pipeline byla použita komponenta function-schemata, která je součástí architektury Abstraktní Wikipedie.

Yaron Koren vedl rozhovor s Julií Kiesermanovou a Adamem Basem z týmu Abstraktní Wikipedie pro Epizodu 116 jeho podcastu Between the Brackets. K dispozici na všech obvyklých místech pro podcasty a velmi stojí za poslech!

Aktualizace práce (k 22. červenci 2022)

Týden od 15. července byl týdnem inspirace a nebudeme o něm pojednávat samostatně.

Výkon:

  • Reprodukovány problémy s výkonem a nadále budeme pokračovat v ladění rychlosti
  • Setkání s týmem SRE za účelem projednání požadavků na spuštění
  • Dokončili jsme end-to-end testy pomocí clusteru Beta

Generování přirozeného jazyka (NLG):

  • Iterovaný návrhový dokument popisující šablonovací jazyk
  • Implementován parser šablon jako součást nástroje CLI a čeká se na code review

Meta-data:

  • Dokončili jsme potřebné úpravy stávajících komponent dialogu ve Vue
  • Dokončili jsme vylepšení dialogového okna metadat na stránce funkcí

Zkušenosti:

  • Oficiálně jsme dokončili všechny úkoly týkající se následujícího cíle v rámci aktuální fáze projektu: "Rozhodneme a implementujeme kanonickou formu pro typované seznamy ("Benjaminova pole")".
  • Dokončili jsme a sloučili interaktivitu zaškrtávacího políčka pro tabulku
  • [DESIGN] Zahájili jsme výzkum a zkoumání komponenty Default