Abstraktní Wikipedie/Aktualizace/2022-06-10

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Updates/2022-06-10 and the translation is 100% complete.
Aktualizace Abstraktní Wikipedie Translate

Abstraktní Wikipedie prostřednictvím e-mailového seznamu Abstraktní Wikipedie na IRC Wikifunkce na Telegramu Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na Twitteru Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na YouTube Webové stránky Wikifunkcí Translate

Doporučení pro Wikifunkce

Výzkumník designu Jeff Howard provedl další kolo výzkumu, aby určil priority v období před spuštěním a po něm. Úplná zpráva o uživatelském výzkumu byla zveřejněna na webu Meta. Aishwarya, designérka v týmu Abstraktní Wikipedie, si výsledky výzkumu přečetla a analyzovala a shrnula je v slide decku. Tento týden Aishwarya tento balíček představila týmu a my zde nabízíme krátké shrnutí prezentace.

Při navrhování stránky funkce jsme si kladli dva cíle: aby byla srozumitelná a použitelná pro lidi s technickým vzděláním a aby byla přívětivá i pro lidi s nízkou úrovní znalostí programování. Techničtí přispěvatelé by měli rozumět pracovnímu postupu vytváření funkcí a myšlenkovému modelu Wikifunkcí. Sedm technických účastníků bylo vyzpovídáno pomocí Aishwaryiných návrzích ve Figmě (kliknutím kamkoli na obrazovku můžete postupovat po slajdech a nezapomeňte si rozbalit okno).

Dotazovaní vznesli mnoho důležitých otázek, potvrdili mnoho z naší práce na návrhu a identifikovali několik oblastí, které je třeba zlepšit. Celkově zpráva potvrdila, že jsme splnili stanovené cíle návrhu, tj. aby uživatelské rozhraní bylo srozumitelné a použitelné pro lidi z technických oborů, ale zpráva také zdůraznila, že přispěvatelé příliš nerozuměli pracovnímu postupu vytváření funkcí a obecnému myšlenkovému modelu Wikifunkcí. Stručně řečeno, dokázali vše udělat, ale často byli zmateni tím, co dělají a proč je to prezentováno právě tímto způsobem.

Nebudu se zabývat mnoha věcmi, které se povedly. Můžete si o nich přečíst v celé zprávě a také ve slajdech. Chci však upozornit na pochvalu diagramu pracovního shrnutí, která se shoduje s mnoha dalšími reakcemi, které jsme také dostali v chatu a v dalších interakcích se členy komunity Wikimedia. Chci také využít příležitosti a poblahopřát Aishwarye k její práci na návrhu a k tomu, že ji vidí tak pozitivně potvrzenou. Všichni se velmi těšíme na to, až vám implementovaný návrh dáme k dispozici, abyste si s ním mohli hrát, a dozvíme se více o tom, jak ho můžeme vylepšit.

Jako příčinu překvapení nebo zmatku uváděli respondenti zejména dva body: rozdělení definic funkcí a jejich implementací a vícejazyčnost Wikifunkcí.

Ve Wikifunkcích umožňujeme, aby každá funkce měla několik implementací. Toho jsme dosáhli tím, že implementace mají na Wikifunkcích své vlastní stránky. Takové oddělení není nová koncepce: programovací jazyky jako C++ nebo Ada měly po desetiletí hlavičku a implementaci a objektově orientované jazyky mají rozhraní, která mohou být implementována různými třídami. Dotazovaní však opakovaně chtěli rovnou přejít k poskytování implementace. Byli zmateni tím, že mohou zveřejnit definici funkce ještě před poskytnutím implementace. S tímto požadavkem jsme se setkali i v předchozích uživatelských testech.

Jen na okraj: slovíčko "publikovat" zde udělalo opravdu hodně těžkou práci. Kdysi dávno se ve Wikipedii používalo slovo "uložit" pro tlačítko, které umožňovalo přispěvateli uložit úpravu, a to bylo v roce 2017 změněno na "publikovat" na základě uživatelského průzkumu, který zjistil, že uživatelé wiki jsou překvapeni a znepokojeni tím, že pouhé uložení úpravy ji navždy umístí online, veřejně, aby ji všichni viděli. Tento uživatelský průzkum znovu potvrdil, že slovo "publikovat" dává jasně najevo, že příspěvek bude skutečně zpřístupněn celému světu. Několik respondentů však zároveň mělo pocit, že pouhá definice funkce, zatím bez implementace, se nezdá být užitečná k tomu, aby byla zveřejněna. Slovo "publikovat" tento kontrast skutečně zvýraznilo a pomohlo nám identifikovat tento rozpor v mentálním modelu uživatele.

Druhým bodem, který vyvolal poměrně silné reakce, byla vícejazyčnost Wikifunkcí. To je jeden z bodů, který je při navrhování Wikifunkcí často zpochybňován, často bez vyzvání: proč musí být vícejazyčné? Proč popisky v různých jazycích? Copak se každý, kdo chce programovat, nenaučí jen anglicky? Cituji jednoho z respondentů: "obvykle se očekává, že lidé, kteří mluví jinými jazyky, se prostě naučí anglicky, aby mohli kódovat.

Vzhledem k tomu, že svět kódování je skutečně velmi zaměřen na angličtinu, je velmi obtížné najít lidi se zkušenostmi s kódováním, kteří neovládají základy angličtiny, a skutečně všichni dotazovaní přispěvatelé mluvili anglicky.

Existuje řada výzkumných studií, které ukazují, že pro mnoho lidí je [1] hlavní překážkou programování zaměřené na angličtinu. Lidé, kteří mohou při programování používat svůj vlastní jazyk, dosahují výsledků rychleji. Pro rodiče, kteří neumějí anglicky, je obtížnější pomoci svým dětem naučit se programovat. Na základě těchto a dalších výsledků výzkumu jsme se rozhodli záměrně odchýlit od doporučení našeho vlastního uživatelského výzkumu, protože se domníváme, že to lépe odpovídá doporučením strategie hnutí Wikimedia 2030, zejména směrem k rovnosti znalostí.

Bylo vzneseno mnoho menších, ale velmi dobrých připomínek. Přispěvatelé žádali o prostor pro podrobnější popis funkcí (to je plánováno v Fázi ι, která je v našem plánu vývoje na řadě). Termín "aliasy" mátl uživatele. Seznam typů byl příliš jednoduchý. Tabulka příkladů byla označena za místo, které pravděpodobně nebude škálovat pro složité položky. Rozdíl mezi slovy "dostupné" a "navrhované" a "ověřené" v tabulkách zobrazujících implementace a testery byl matoucí. A bylo jich tam ještě poměrně dost.

Zjistili jsme také několik větších oblastí, které by bylo možné zlepšit: důslednější používání jazyka v celém textu, okamžité zobrazování více metadat a zlepšení textu, aby bylo jasnější rozlišení mezi definicemi a implementacemi. Na těchto návrhových výzvách budeme pracovat.

S úlevou a potěšením konstatujeme, že návrhy umožnily všem přispěvatelům splnit jejich úkoly. Jsme více než nadšeni, že můžeme tyto návrhy realizovat a dostat je k vám. Budeme rádi, když se nám ozvete, pokud máte nápady nebo návrhy týkající se zde diskutovaných problémů nebo celé zprávy.

Děkujeme všem přispěvatelům, kteří se zúčastnili rozhovorů, Jeffovi za provedení výzkumu a Aishwarye za shrnutí výsledků.


Aktualizace k 3. červnu: Týden oprav

  • 30. května - 3. června byl pro tým Abstraktní Wikipedie týdnem oprav. Během tohoto týdne tým pozastavil vývoj nových funkcí a zaměřil se na úkoly související s technickým dluhem.
  • Aktualizace návrhu: Tento týden tým zahájil práce na návrhu komponenty "seznamy".