Abstraktní Wikipedie/Požadavky na spuštění

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Launch requirements and the translation is 100% complete.

Toto je seznam funkcí / schopností / kroků, které musíme dokončit před spuštěním. Pravděpodobně není úplný. Aktualizovaná verze je na Phabricatoru na adrese phab:T301587.

Checklist Designu

 • Vytváření a úpravy funkcí
  • Vytváření definic funkcí
  • Úprava definic funkcí
  • Možnost přidávat a odebírat implementace a testery
  • Uživatelské testování
 • Funkční stránka/zobrazení funkce
  • Použití widgetu funkce
   • To bude třeba důkladně otestovat s netechnickými osobami, včetně různých jazykových komunit
    • Potenciál pro uživatelské testování v Indii
  • Uživatelské testování
 • Textový widget s funkcí fallback
 • Zobrazení řetězců
 • Zobrazení referencí
 • Výběr objektu / vyhledávání
 • Widget volání funkce
 • Widget názvů a aliasů
 • Výchozí komponenta pro zobrazování, vytváření a úpravy objektů
 • Výchozí stránka objektu (vytvořit, upravit, zobrazit)
 • Hlavní strana
  • MVP: drobný úvodní text a příklad volání funkce
  • Komunita převezme řízení
  • Jednotný jazyk
 • Základní vyhledávání (MVP)
  • Opakovaně použitelný vyhledávací box
  • Standardní UI
 • Přátelský pro mobilní zařízení (základně uživatelsky testováno, vychytaný design)
 • Výchozí komponenta pro zobrazení objektů (MVP)
 • Vícejazyčnost od samého počátku
  • Potřebuje uživatelské testování
  • Musí fungovat:
   • Right to Left
   • Abecedy s jinými než latinskými písmy
   • “Dlouhé” jazyky
   • Vertikální jazyky nepodporujeme
  • Před oslovením neanglicky mluvících komunit by měly být uživatelsky otestovány a dopracovány
 • UX pro návrh a implementaci pracovních postupů, které omezují určité úpravy
  • Dokumentace "povinných" a "doporučených" omezení na úrovni uživatelských skupin, o kterých může komunita diskutovat, upravovat je a přidělovat si je
 • Přepínání z jednoho jazyka do druhého

Checklist Produktu

 • Vytváření, prohlížení a editace typů
 • Vytváření, prohlížení a editace instancí libovolných vestavěných typů (prostřednictvím výchozího/fallback UX)
 • Vytváření, prohlížení a editace instancí typů vytvořených uživatelem (prostřednictvím výchozího/fallback UX)
 • Vytváření, prohlížení, editace a používání funkcí (s uživatelským rozhraním na míru)
 • Vytváření, zobrazování, úpravy a používání obecných typů / funkcí vytvářejících typ (prostřednictvím výchozího/fallback UX)
 • Vytváření, prohlížení a editace instancí generických typů
 • Vytvoření, zobrazení, editace, použití generických funkcí
 • Prohlížení a editace dokumentace ke každému objektu
 • Dostupnost a vyhledatelnost veškerého obsahu ve všech jazycích
 • Shromažďování a zobrazování metadat o spuštěných funkcích
 • Výběr implementací na základě shromážděných metadat
 • Návrh a implementace pracovních postupů, které omezují určité editace
 • Rozhodnout, které metriky se budou zaznamenávat

Checklist Techniky

Bloky spuštění

(Většinou se jimi zabývá kontrolní seznam přípravy na nasazení)

 • Bezpečnostní kontrola - před uvedením do provozu musíme provést a schválit (akceptovat) kontrolu. Potřebujeme spolupráci s bezpečnostním týmem
 • Přezkum výkonnosti - před uvedením do provozu musíme provést a akceptovat review
 • SRE Service Ops
 • Zavedení metrik

Interní kontroly kvality

Automatické testování

 • Veškerý kód by měl být v rozumných případech testován pomocí testů, které blokují merge.
 • Jednotkové testy - Veškerý kód by měl mít komplexní jednotkové testy. Pro některé oblasti kódu by to mělo být vynuceno požadavky na minimální pokrytí kódu
  • Prahy a oblasti TBD.
 • Integrační testy - všechna systémová rozhraní by měla být testována pro integraci
 • Testy v prohlížeči - klíčové pracovní postupy uživatelského prostředí by měly mít testy v prohlížeči
  • Vytvoření funkce
  • Zobrazení existující funkce
  • Úprava existující funkce
  • Úprava dokumentace funkce
  • Vyhledávání funkce
  • Použití implementované funkce
  • Fungující poslední změny
  • Fungující Historie objektu
  • Fungující diff
 • Testy end-to-end - reprezentativní, komplexní a znepokojivé oblasti by měly být testovány prostřednictvím úplných testů end-to-end.
  • Oblasti TBD.

Kvalita kódu

 • Code standards - Veškerý kód by měl dodržovat platné standardy kódování (Code standards) a každá výjimka by měla být zdokumentována v řádku, proč ji porušujeme
 • Dokumentace - kód je dokumentován
 • In-line komentáře - Všechny inline TODO/FIXME atd. by měly být zapsány jako úkoly technického dluhu ve Phabricatoru pro stanovení priorit týmu, což by mělo být uvedeno v komentáři.

"Dostatečně dobré" nefunkční požadavky

 • Výkon – TBD.
 • Bezpečnost – TBD.
 • Spolehlivost – TBD.
 • Škálovatelnost – TBD.
 • Integrita – TBD.